การตั้งค่าวิธีสำหรับข้ามภาพต่างๆ (ตั้งค่าการข้ามภาพ)

ตั้งค่าปุ่มหมุนและวิธีที่จะใช้สำหรับข้ามภาพต่างๆ ในระหว่างเปิดดูภาพ ท่านสามารถค้นหาภาพที่ป้องกันไว้หรือภาพที่มีการให้คะแนนได้อย่างรวดเร็ว

  1. MENU(เล่น) → [ตั้งค่าการข้ามภาพ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เลือกปุ่มหมุน:
เลือกปุ่มหมุนที่จะใช้สำหรับข้ามภาพต่างๆ
วิธีการข้ามภาพ:
ตั้งค่าประเภทของภาพที่ต้องการให้แสดงภาพด้วยฟังก์ชั่นข้ามภาพ

หมายเหตุ

  • [ตั้งค่าการข้ามภาพ] จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อตั้งค่า [โหมดดูภาพ] เป็น [ดูภาพตามวันที่]หากไม่ได้ตั้ง [โหมดดูภาพ] เป็น [ดูภาพตามวันที่] กล้องจะแสดงภาพทุกภาพโดยไม่มีการข้ามภาพเสมอเมื่อท่านใช้ปุ่มหมุนที่เลือกด้วย [เลือกปุ่มหมุน]
  • เมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่น ข้ามภาพ ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวจะถูกข้ามไปเสมอ