แสดงการเริ่มถ่ายภาพ

ตั้งค่าว่าจะให้มีอาการภาพหายในหน้าจอ เมื่อถ่ายภาพแรกหรือไม่ ในขณะถ่ายภาพโดยไม่มีอาการภาพหาย

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [แสดงการเริ่มถ่ายภาพ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
มีอาการภาพหายในหน้าจอเมื่อถ่ายภาพแรก ในขณะถ่ายภาพโดยไม่มีอาการภาพหาย
ปิด:
ไม่มีอาการภาพหายในหน้าจอเมื่อถ่ายภาพแรก ในขณะถ่ายภาพโดยไม่มีอาการภาพหาย