การถ่ายภาพต่อเนื่องโดยใช้อะแดปเตอร์แปลงเมาท์

เมื่อติดอะแดปเตอร์แปลงเมาท์เข้ากับกล้อง วิธีโฟกัสอัตโนมัติระหว่างถ่ายภาพต่อเนื่องจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าสำหรับ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง] และ [ชนิดของชัตเตอร์]

เมื่อใช้อะแดปเตอร์แปลงเมาท์ LA-EA1 (แยกจำหน่าย), อะแดปเตอร์แปลงเมาท์ LA-EA2 (แยกจำหน่าย) หรืออะแดปเตอร์แปลงเมาท์ LA-EA4 (แยกจำหน่าย)

ชนิดของชัตเตอร์
ชัตเตอร์ระบบกลไก อัตโนมัติ/ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi โฟกัสจะล็อคไว้ตามการตั้งค่าในการถ่ายภาพแรก
ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Mid
ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Lo โฟกัสจะติดตามวัตถุอย่างต่อเนื่อง

เมื่อใช้อะแดปเตอร์แปลงเมาท์ LA-EA3 (แยกจำหน่าย)

อัปเดตเฟิร์มแวร์ของอะแดปเตอร์แปลงเมาท์เป็นรุ่นล่าสุดล่วงหน้า

ชนิดของชัตเตอร์
ชัตเตอร์ระบบกลไก อัตโนมัติ/ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi โฟกัสจะติดตามวัตถุอย่างต่อเนื่อง*1 โฟกัสจะติดตามวัตถุอย่างต่อเนื่อง*1 *2
ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Mid โฟกัสจะติดตามวัตถุอย่างต่อเนื่อง*1
ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Lo โฟกัสจะติดตามวัตถุอย่างต่อเนื่อง

*1 เมื่อค่า F สูงกว่า F16 โฟกัสจะไม่ติดตามวัตถุ โฟกัสจะล็อคไว้ตามการตั้งค่าในการถ่ายภาพแรก

*2 ความเร็วของการถ่ายภาพต่อเนื่องจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [โหมดโฟกัส]
[AF ครั้งเดียว]/[DMF]/[โฟกัสด้วยตัวเอง]: สูงสุดถึง 20 ภาพต่อวินาที (โฟกัสจะล็อคไว้ตามการตั้งค่าในการถ่ายภาพแรก)
[AF ต่อเนื่อง]: สูงสุดถึง 10 ภาพต่อวินาที

หมายเหตุ

  • เมื่อใช้อะแดปเตอร์แปลงเมาท์ ท่านจะไม่สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องโดยไม่มีอาการภาพหายในโหมด [ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Lo]