อายุการใช้งานแบตเตอรี่และจำนวนภาพที่บันทึกได้

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ จำนวนภาพ
ถ่ายภาพ (ภาพนิ่ง) โหมดหน้าจอ ประมาณ 650 ภาพ
โหมดช่องมองภาพ ประมาณ 480 ภาพ
การถ่ายภาพจริง (ภาพเคลื่อนไหว) โหมดหน้าจอ ประมาณ 120 นาที
โหมดช่องมองภาพ ประมาณ 105 นาที
การถ่ายภาพต่อเนื่อง (ภาพเคลื่อนไหว) โหมดหน้าจอ ประมาณ 195 นาที
โหมดช่องมองภาพ ประมาณ 185 นาที

หมายเหตุ

 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่และจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ข้างต้นเป็นค่าโดยประมาณสำหรับกรณีที่ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม อายุการใช้งานแบตเตอรี่และจำนวนภาพอาจลดลงตามเงื่อนไขการใช้งาน
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่และจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้เป็นการประมาณค่าจากการถ่ายภาพตามการตั้งค่าเริ่มต้นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
  • ใช้งานแบตเตอรี่ในอุณหภูมิแวดล้อม 25 °C
  • การใช้การ์ดหน่วยความจำ Sony SDXC (U3) (แยกจำหน่าย)
  • ใช้เลนส์ FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS (แยกจำหน่าย)
 • จำนวน “ถ่ายภาพ (ภาพนิ่ง)” เป็นไปตามมาตรฐาน CIPA สำหรับการถ่ายภาพภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
  (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  • ถ่ายหนึ่งภาพทุกๆ 30 วินาที
  • เปิดและปิดสวิตช์กล้องหนึ่งครั้งเมื่อถ่ายภาพทุกสิบครั้ง
 • จำนวนนาทีที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวได้เป็นไปตามมาตรฐาน CIPA สำหรับการถ่ายภาพภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
  • คุณภาพของภาพถูกตั้งไว้ที่ XAVC S HD 60p 50M /50p 50M
  • การถ่ายภาพจริง (ภาพเคลื่อนไหว): อายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการถ่ายภาพ การซูม การอยู่ในสถานะพร้อมถ่ายภาพ การเปิด/ปิด ฯลฯ ซ้ำๆ กันหลายครั้ง
  • การถ่ายภาพต่อเนื่อง (ภาพเคลื่อนไหว): อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับการถ่ายภาพไม่หยุดจนครบจำนวนสูงสุด (29 นาที) แล้วถ่ายภาพต่อโดยกดปุ่ม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว) อีกครั้ง ฟังก์ชั่นอื่นๆ เช่น การซูม จะไม่ทำงาน