แสดงเมนูของฉันก่อน

ท่านสามารถตั้งค่า เมนูของฉัน ให้ปรากฏเป็นอย่างแรกเมื่อกดปุ่ม MENU

สามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้เมื่อซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) ของกล้องคือ Ver.6.00 หรือใหม่กว่า

  1. MENU → (เมนูของฉัน) → [แสดงเมนูของฉันก่อน] → การตั้งค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
เมนูของฉัน ปรากฏเป็นอย่างแรกเมื่อกดปุ่ม MENU
ปิด:
เมนูที่แสดงล่าสุดจะปรากฏขึ้นเมื่อท่านกดปุ่ม MENU