โหมดขับเคลื่อน

เลือกโหมดที่เหมาะสำหรับวัตถุ เช่น การถ่ายเดี่ยว การถ่ายต่อเนื่อง หรือการถ่ายคร่อม

  1. เลือกโหมดขับเคลื่อนที่ต้องการโดยหมุนปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อน
    • หมุนปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อนในขณะกดปุ่มปลดล็อคปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อนค้างไว้

การตั้งค่ารายละเอียดรายการ

ถ่ายภาพเดี่ยว:
โหมดถ่ายภาพปกติ
ถ่ายภาพต่อเนื่อง:
ถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องขณะที่ท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงค้างไว้
ตั้งเวลา:
ถ่ายภาพโดยใช้ระบบตั้งเวลาหลังจากเวลาผ่านไปครบตามจำนวนวินาทีที่กำหนดไว้นับตั้งแต่ที่กดปุ่มชัตเตอร์
ถ่ายคร่อม:
ถ่ายภาพโดยใช้ฟังก์ชั่นการถ่ายคร่อม ประเภทของฟังก์ชั่นการถ่ายคร่อมสามารถตั้งได้โดย MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ตั้งค่าถ่ายคร่อม][แบบคร่อม]