PlayMemories Mobile

เมื่อใช้แอปพลิเคชัน PlayMemories Mobile ของสมาร์ทโฟน ท่านสามารถถ่ายภาพพร้อมสั่งงานกล้องโดยใช้สมาร์ทโฟน หรือถ่ายโอนภาพที่บันทึกไว้ในกล้องไปยังสมาร์ทโฟนได้ ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน PlayMemories Mobile ได้จากแอปสโตร์ของสมาร์ทโฟนของท่าน ถ้าในสมาร์ทโฟนของท่านมี PlayMemories Mobile ติดตั้งไว้อยู่แล้ว ให้อัปเดตเป็นรุ่นล่าสุด
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ PlayMemories Mobile ได้ที่หน้าสนับสนุน (https://www.sony.net/pmm/)


แอปพลิเคชันรุ่นล่าสุดสำหรับสมาร์ทโฟนได้รีแบรนด์เป็น Imaging Edge Mobile.

หมายเหตุ

  • ขั้นตอนการใช้งานหรือการแสดงบนหน้าจออาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอัพเกรดเวอร์ชั่นในอนาคต