เลือกโฟลเดอร์ REC

ถ้าตั้งค่า [ชื่อโฟลเดอร์] ไปที่ [รูปแบบปกติ] และมี 2 โฟลเดอร์ขึ้นไป ท่านสามารถเลือกโฟลเดอร์ในการ์ดหน่วยความจำที่จะบันทึกภาพได้

  1. MENU(ตั้งค่า)→[เลือกโฟลเดอร์ REC]→โฟลเดอร์ที่ต้องการ

หมายเหตุ

  • ท่านไม่สามารถเลือกโฟลเดอร์เมื่อตั้งค่า [ชื่อโฟลเดอร์] ไว้ที่ [รูปแบบวันที่]
  • ถ้าตั้ง [โหมดบันทึกภาพ] เป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ [ปกติ] ท่านสามารถเลือกโฟลเดอร์ร่วมในการ์ดหน่วยความจำทั้งสองอันได้เท่านั้น ถ้าไม่มีโฟลเดอร์ร่วม ท่านสามารถสร้างได้โดยใช้ [แฟ้มภาพใหม่]