รายการการตั้งค่าเริ่มต้น

ค่าต่อไปนี้คือการตั้งค่าเริ่มต้น

หากต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าให้เป็นค่าเริ่มต้น

เลือก MENU→(ตั้งค่า) → [รีเซ็ตการตั้งค่า][รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง] หรือ [ตั้งค่าเริ่มต้น][ตกลง]

รายการที่สามารถรีเซ็ตได้โดยใช้ [รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง] จะมีจำกัด โปรดดูที่ตารางต่อไปนี้ หากท่านเลือก [ตั้งค่าเริ่มต้น] การตั้งค่าทั้งหมดของกล้องจะถูกรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้น

ตั้งค่ากล้อง1

รายการ MENU  ค่าเริ่มต้น สามารถรีเซ็ตได้โดยใช้ [รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง]
รูปแบบไฟล์ JPEG
ชนิดไฟล์ RAW บีบอัดข้อมูล
คุณภาพ JPEG ละเอียด
ขนาดภาพ JPEG (เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] ไปที่ [3:2]) L: 24M
ขนาดภาพ JPEG (เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ [16:9]) L: 20M
ขนาดภาพ JPEG (เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ [1:1]) L: 16M
ขนาดภาพ JPEG (เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็น [3:2] บันทึกด้วยขนาดเทียบเท่า APS-C) L: 10M
ขนาดภาพ JPEG (เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็น [16:9] บันทึกด้วยขนาดเทียบเท่า APS-C) L: 8.7M
ขนาดภาพ JPEG (เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็น [1:1] บันทึกด้วยขนาดเทียบเท่า APS-C) L: 6.9M
อัตราส่วนภาพ 3:2
APS-C/Super 35mm อัตโนมัติ
NR ที่ชัตเตอร์ช้า เปิด
NR ที่ ISO สูง ปกติ
ขอบเขตสี sRGB
ชดเชยเลนส์ (ชดเชยแสงเงา) อัตโนมัติ
ชดเชยเลนส์ (ชดเชยความคลาดสี) อัตโนมัติ
ชดเชยเลนส์ (ชดเชยความผิดส่วน) ปิด
ชนิดตั้งเวลา ตั้งเวลา (ครั้งเดียว)
ตั้งค่าถ่ายคร่อม (แบบคร่อม) คร่อมต่อเนื่อง
ตั้งค่าถ่ายคร่อม (ตั้งเวลาเมื่อถ่ายคร่อม) ปิด
ตั้งค่าถ่ายคร่อม (ลำดับถ่ายคร่อม) 0→-→+
/ใช้ค่าบันทึก
/บันทึกตั้งค่า
เลือกสื่อ ช่อง 1
บันทึกถ่ายกำหนดเอง
ฟังก์ชั่นถ่ายภาพช่วง(ถ่ายภาพช่วงเวลา) ปิด
ฟังก์ชั่นถ่ายภาพช่วง(เวลาเริ่มการถ่ายภาพ) 1 วินาที
ฟังก์ชั่นถ่ายภาพช่วง(ช่วงเวลาถ่ายภาพ) 3 วินาที
ฟังก์ชั่นถ่ายภาพช่วง(จำนวนการถ่ายภาพ) 30
ฟังก์ชั่นถ่ายภาพช่วง(ความไวติดตาม AE) ปานกลาง
ฟังก์ชั่นถ่ายภาพช่วง(ชนิดชัตเตอร์ในช่วง) ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ฟังก์ชั่นถ่ายภาพช่วง(สำคัญกับช่วงถ่าย) ปิด
ลำดับค.สำคัญใน AF-S เน้นความสมดุล
ลำดับค.สำคัญใน AF-C เน้นความสมดุล
บริเวณปรับโฟกัส กว้าง
ตั้งค่าโฟกัส
จำกัดบริเวณปรับโฟกัส
สลับ AF แนวตั้งนอน ปิด
ไฟช่วย AF อัตโนมัติ
ตั้ง AF ตามใบหน้า/ตา (ใบหน้า/ตาก่อนใน AF) เปิด
ตั้ง AF ตามใบหน้า/ตา (เป้าหมายที่ค้นหา) มนุษย์
ตั้ง AF ตามใบหน้า/ตา (เลือกตาขวา/ซ้าย) อัตโนมัติ
ตั้ง AF ตามใบหน้า/ตา (แสดงเฟรมค้นใบหน้า) ปิด
ตั้ง AF ตามใบหน้า/ตา (แสดงตาสัตว์) เปิด
ความไว AF ติดตาม 3(ปกติ)
ขับเคลื่อนรูรับแสง AF ปกติ
AF ด้วยชัตเตอร์ เปิด
AF ล่วงหน้า ปิด
Eye-Start AF ปิด
บันทึกบริเวณ AF ปิด
ลบบริเวณ AF
ออโต้เคลียร์บริเวณ AF ปิด
แสดงพื้นที่ AF ต่อเนื่อง เปิด
การหมุนเวียนจุดโฟกัส ไม่หมุนเวียน
ปรับ AF ละเอียด* (การตั้งค่าการปรับ AF)

* รายการนี้จะไม่ถูกรีเซ็ตแม้ว่าท่านจะทำการเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง] หรือ [ตั้งค่าเริ่มต้น]

ปิด
ปรับ AF ละเอียด* (ยกเลิก)

* รายการนี้จะไม่ถูกรีเซ็ตแม้ว่าท่านจะทำการเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง] หรือ [ตั้งค่าเริ่มต้น]

ปรับ AF ละเอียด* (จำนวน)

* รายการนี้จะไม่ถูกรีเซ็ตแม้ว่าท่านจะทำการเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง] หรือ [ตั้งค่าเริ่มต้น]

±0
สีเฟรมปรับโฟกัส สีเทา
ชดเชยแสง ±0.0
รีเซ็ตการชดเชย EV รีเซ็ต
ตั้งค่า ISO (ISO) ISO AUTO
ตั้งค่า ISO (จำกัดช่วง ISO) ISO 50 – ISO 204800
ตั้งค่า ISO (ค.ร.ช.ต. ISO AUTO ปกติ
โหมดวัดแสง หลายจุด
ใบหน้าก่อนในหลายจุด เปิด
จุดปรับจุดวัดแสง กลางภาพ
ขั้นระดับแสง 0.3EV
AEL ด้วยปุ่มชัตเตอร์ อัตโนมัติ
ปรับมาตรฐานแสง ±0.0
โหมดแฟลช แฟลชอัตโนมัติ
ชดเชยแสงแฟลช ±0.0
ตั้งค่าชดเชยแสง แสงปกติ&แฟลช
แฟลชไร้สาย ปิด
ลดตาแดง ปิด
สมดุลย์แสงสีขาว อัตโนมัติ
ลำดับค.สำคัญใน AWB ปกติ
DRO/ออโต้ HDR ตัวปรับช่วงไดนามิก: อัตโนมัติ
สร้างสรรค์ภาพถ่าย ปกติ
เอฟเฟ็คของภาพ ปิด
ล็อค AWB ชัตเตอร์ ปิด
ขยายโฟกัส
เวลาในการขยายโฟกัส ไม่จำกัด
ขยายโฟกัสเริ่มต้น x1.0
AF ในขยายโฟกัส เปิด
MF Assist เปิด
ตั้งค่าจุดสูงสุด (แสดงจุดสูงสุด) ปิด
ตั้งค่าจุดสูงสุด (ระดับจุดสูงสุด) ปานกลาง
ตั้งค่าจุดสูงสุด (สีสูงสุด) สีขาว
การบันทึกใบหน้า
ใบหน้าที่บันทึกไว้ก่อน เปิด

ตั้งค่ากล้อง2

รายการ MENU  ค่าเริ่มต้น สามารถรีเซ็ตได้โดยใช้ [รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง]
โหมดรับแสง โปรแกรมอัตโนมัติ
โหมดรับแสง โปรแกรมอัตโนมัติ
รูปแบบไฟล์ XAVC S HD
ตั้งค่าการบันทึก (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไปที่ [XAVC S 4K]) 24p 60M/25p 60M
ตั้งค่าการบันทึก (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไปที่ [XAVC S HD]) 60p 50M/50p 50M
ตั้งค่าการบันทึก (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไปที่ [AVCHD]) 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
ตั้งค่าสโลและควิก ( ตั้งค่าการบันทึก) 30p/25p
ตั้งค่าสโลและควิก ( อัตราเฟรม) 120fps/100fps
บันทึกภาพพร็อกซี่ ปิด
ความเร็วขับ AF ปกติ
ความไว AF ติดตาม ปกติ
ชัตเตอร์ช้าอัตโนมัติ เปิด
ขยายโฟกัสเริ่มต้น x1.0
การอัดเสียง เปิด
ระดับเสียงบันทึก 26
แสดงระดับเสียง เปิด
จังหวะส.เสียงออก ไลฟ์
ลดเสียงลมรบกวน ปิด
แสดงตัวกำหนด ปิด
ตั้งค่าตัวกำหนด (ศูนย์กลาง) ปิด
ตั้งค่าตัวกำหนด (ลักษณะ) ปิด
ตั้งค่าตัวกำหนด (โซนปลอดภัย) ปิด
ตั้งค่าตัวกำหนด (กรอบนำสายตา) ปิด
โหมดไฟวิดีโอ เชื่อมโยงไฟกล้อง
บันทึกด้วยปุ่มชัตเตอร์ ปิด
ชนิดของชัตเตอร์ อัตโนมัติ
ม่านชัตเตอร์หน้าอิเล็กฯ เปิด
ถ่ายโดยไม่มีเลนส์ อนุญาต
ถ่ายโดยไม่มีการ์ด อนุญาต
SteadyShot เปิด
ตั้งค่า SteadyShot (ปรับค่า SteadyShot) อัตโนมัติ
ตั้งค่า SteadyShot (ค.ยาวโฟกัส SteadyS.) (เมื่อตั้งค่า [ปรับค่า SteadyShot] ไปที่ [แมนนวล]) 8 มม.
ซูม
ตั้งค่าซูม ออพติคัลซูมเท่านั้น
หมุนวงแหวนซูม ซ้าย(W)/ขวา(T)
ปุ่ม DISP (จอ) แสดงข้อมูลทั้งหมด
ปุ่ม DISP (ช่องมองภาพ) ระดับ
FINDER/MONITOR อัตโนมัติ
เฟรมเรทของช่.ม.ภ. สูง
ตั้งค่าลายทาง (แสดงลายทาง) ปิด
ตั้งค่าลายทาง (ระดับลายทาง) 70
เส้นตาราง ปิด
แนะนำตั้งค่าระดับแสง ปิด
แสดง Live View การตั้งค่าเอฟเฟ็ค เปิด
แสดงการเริ่มถ่ายภาพ ปิด
แสดงจังหวะถ่ายภาพ เปิด: ชนิดที่ 1
ความยาวถ่ายต่อเนื่อง ไม่แสดง
แสดงภาพอัตโนมัติ ปิด
คีย์กำหนดเอง (วงล้อควบคุม) ไม่ได้ตั้งค่า
คีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 1) สมดุลย์แสงสีขาว
คีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 2) บริเวณปรับโฟกัส
คีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 3) ชนิดของชัตเตอร์
คีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 4) เลือกระบบสัมผัส
คีย์กำหนดเอง (ปุ่มกลางตัวเลือก) มาตรฐานโฟกัส
คีย์กำหนดเอง (ฟังก์ชั่นของปุ่มกลาง) AF ตามตา
คีย์กำหนดเอง (ฟังก์ชั่นของปุ่มซ้าย) ไม่ได้ตั้งค่า
คีย์กำหนดเอง (ฟังก์ชั่นของปุ่มขวา) ISO
คีย์กำหนดเอง (ปุ่มลง) ไม่ได้ตั้งค่า
คีย์กำหนดเอง (ฟังก์ชั่นของปุ่ม AEL) กดค้างล็อคAEL
คีย์กำหนดเอง (ปุ่ม AF-ON) เปิด AF
คีย์กำหนดเอง (ปุ่มปรับโฟกัสค้าง) ปรับโฟกัส
คีย์กำหนดเอง (วงล้อควบคุม) ตามกำหนดเอง ()
คีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 1) ตามกำหนดเอง ()
คีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 2) ตามกำหนดเอง ()
คีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 3) ตามกำหนดเอง ()
คีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 4) ตามกำหนดเอง ()
คีย์กำหนดเอง (ปุ่มกลางตัวเลือก) ตามกำหนดเอง ()
คีย์กำหนดเอง (ฟังก์ชั่นของปุ่มกลาง) ตามกำหนดเอง ()
คีย์กำหนดเอง (ฟังก์ชั่นของปุ่มซ้าย) ตามกำหนดเอง ()
คีย์กำหนดเอง (ฟังก์ชั่นของปุ่มขวา) ตามกำหนดเอง ()
คีย์กำหนดเอง (ปุ่มลง) ตามกำหนดเอง ()
คีย์กำหนดเอง (ฟังก์ชั่นของปุ่ม AEL) ตามกำหนดเอง ()
คีย์กำหนดเอง (ปุ่ม AF-ON) ตามกำหนดเอง ()
คีย์กำหนดเอง (ปุ่มปรับโฟกัสค้าง) ตามกำหนดเอง ()
คีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 1) กำหนดเอง (/)
คีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 2) กำหนดเอง (/)
คีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 3) ป้องกัน
คีย์กำหนดเอง (ปุ่ม Fn/ ) ส่งไปยังสมาร์ทโฟน
ตั้งค่าเมนูฟังก์ชั่น
การตั้งค่าปุ่มหมุนฉัน
ตั้งค่าปุ่มหมุน Av Tv
หมุน Av/Tv ปกติ
ชดเชย Ev ด้วยปุ่มหมุน ปิด
วงแหวนฟังก์ชั่น(เลนส์) พาวเวอร์โฟกัส
ฟังก์ชั่นของระบบสัมผัส โฟกัสโดยแตะจอ
ปุ่ม MOVIE ตลอดเวลา
ล็อคส่วนที่ใช้งาน ปิด
สัญญาณเสียง เปิด

เครือข่าย

หากต้องการรีเซ็ตรายการสำหรับ [เครือข่าย] กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น ให้เลือก [ตั้งค่าเริ่มต้น] หรือ [รีเซ็ตตั้งค่าเครือข่าย] รายการเหล่านี้จะไม่ถูกรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้น แม้ว่าท่านจะเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง]

รายการ MENU  ค่าเริ่มต้น
ฟังก์ชั่นส่งสมาร์ทโฟน (ส่งไปยังสมาร์ทโฟน)
ฟังก์ชั่นส่งสมาร์ทโฟน ( เป้าหมายที่ส่ง) พร็อกซี่เท่านั้น
ส่งไปยังคอมพิวเตอร์
ฟังก์ชั่นการโอน FTP (ฟังก์ชั่น FTP) ปิด
ฟังก์ชั่นการโอน FTP (วิธีการเชื่อมต่อ FTP) LAN มีสาย
ฟังก์ชั่นการโอน FTP (ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์) เซิร์ฟเวอร์ 1
ฟังก์ชั่นการโอน FTP (การถ่ายโอน FTP)
ฟังก์ชั่นการโอน FTP (แสดงผลการโอน FTP)
ฟังก์ชั่นการโอน FTP (โอนอัตโนมัติเมื่อถ่าย) ปิด
ฟังก์ชั่นการโอน FTP (เป้าหมายที่ส่ง RAW+J) JPEG เท่านั้น
ฟังก์ชั่นการโอน FTP (ประหยัดพลังงาน FTP) ปิด
ดูภาพบนทีวี
ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน (ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน) ปิด
ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน ( การเชื่อมต่อ)
ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน (ถูกเชื่อมต่อตลอดเวลา) ปิด
PC รีโมท (LAN มีสาย) (PC รีโมท (LAN มีสาย)) ปิด
PC รีโมท (LAN มีสาย) (การจับคู่)
โหมดเครื่องบิน ปิด
ตั้งค่า Wi-Fi (กด WPS)
ตั้งค่า Wi-Fi (ตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ)
ตั้งค่า Wi-Fi (แสดง MAC address)
ตั้งค่า Wi-Fi (รีเซ็ต SSID/รหัสลับ)
ตั้งค่า Bluetooth (ฟังก์ชั่น Bluetooth) ปิด
ตั้งค่า Bluetooth (การจับคู่)
ตั้งค่า Bluetooth (แสดง device address)
ตั้งค่าเชื่อมตำแหน่ง (เชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่ง) ปิด
ตั้งค่าเชื่อมตำแหน่ง (แก้เวลาอัตโนมัติ)
(เมื่อตั้งค่า [เชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่ง] ไว้ที่ [เปิด])
เปิด
ตั้งค่าเชื่อมตำแหน่ง (ปรับพื้นที่อัตโนมัติ)
(เมื่อตั้งค่า [เชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่ง] ไว้ที่ [เปิด])
เปิด
รีโมทควบคุมBluetooth ปิด
ตั้งค่า LAN มีสาย (ตั้งค่า IP Address) อัตโนมัติ
ตั้งค่า LAN มีสาย (แสดงข้อมูล LAN มีสาย)
แก้ไขชื่ออุปกรณ์
นำเข้าใบรับรองหลัก
ความปลอดภัย (IPsec) ปิด
รีเซ็ตตั้งค่าเครือข่าย

เล่น

หากต้องการรีเซ็ตรายการสำหรับ [เล่น] กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น ให้เลือก [ตั้งค่าเริ่มต้น] รายการเหล่านี้จะไม่ถูกรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้น แม้ว่าท่านจะเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง]

รายการ MENU  ค่าเริ่มต้น
ป้องกัน
หมุน
ลบ
เรตติ้ง
ตั้งเรต(คีย์กำหนดเอง)
เลือกพิมพ์
คัดลอก
บันทึกภาพนิ่ง
ขยาย
ขยายขนาดเริ่มต้น ขนาดปกติ
ขยายตำแหน่งเริ่มต้น ตำแหน่งโฟกัส
เล่นภาพต่อเนื่องช่วง
ความเร็วเล่น ช่วง 5
สไลด์โชว์ (เล่นซ้ำ) ปิด
สไลด์โชว์ (เวลาแสดงภาพ) 3 วินาที
เลือกสื่อสำหรับเล่น ช่อง 1
โหมดดูภาพ ดูภาพตามวันที่
ดัชนีภาพ 9 ภาพ
แสดงเป็นกลุ่ม ปิด
หมุนการแสดงภาพ อัตโนมัติ
ตั้งค่าการข้ามภาพ (เลือกปุ่มหมุน) ปุ่มหมุนหน้า
ตั้งค่าการข้ามภาพ (วิธีการข้ามภาพ) ทีละรายการ

ตั้งค่า

หากต้องการรีเซ็ตรายการสำหรับ [ตั้งค่า] กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น ให้เลือก [ตั้งค่าเริ่มต้น] รายการเหล่านี้จะไม่ถูกรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้น แม้ว่าท่านจะเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง]

รายการ MENU  ค่าเริ่มต้น
ความสว่างหน้าจอ แมนนวล
ความสว่างช่องมองภาพ อัตโนมัติ
อุณหภูมิสีช่องมองภาพ ±0
ตั้งค่าระดับเสียง 7
หน้ายืนยันการลบ เลือก ยกเลิก
เวลาเริ่มประหยัดพง. 1 นาที
อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ ปกติ
ตัวเลือก NTSC/PAL
ทำความสะอาด
ระบบสัมผัส ปิด
จอภาพ/แผ่นสัมผัส จอภาพสัมผัสเท่านั้น
ตั้งค่าแผ่นสัมผัส (ใช้งานในแนวตั้ง) เปิด
ตั้งค่าแผ่นสัมผัส (โหมดตำแหน่งสัมผัส) ตำแหน่งสัมบูรณ์
ตั้งค่าแผ่นสัมผัส (บริเวณใช้งาน) ขวา 1/2
โหมดสาธิต ปิด
ตั้งค่า TC/UB (ตั้งค่าการแสดง TC/UB) ตัวนับ
ตั้งค่า TC/UB (TC Preset)
ตั้งค่า TC/UB (UB Preset)
ตั้งค่า TC/UB (TC Format) DF
ตั้งค่า TC/UB (TC Run) Rec Run
ตั้งค่า TC/UB (TC Make) Preset
ตั้งค่า TC/UB (UB Time Rec) ปิด
รีโมทควบคุม IR ปิด
ตั้งค่า HDMI (ความละเอียด HDMI) อัตโนมัติ
ตั้งค่า HDMI ( สลับ 24p/60p) 60p
ตั้งค่า HDMI (แสดงข้อมูล HDMI) เปิด
ตั้งค่า HDMI ( สัญญาณออก TC) ปิด
ตั้งค่า HDMI ( ควบคุม REC) ปิด
ตั้งค่า HDMI (ควบคุมสำหรับ HDMI) เปิด
เลือกส.ออก 4K การ์ด+HDMI
เชื่อมต่อ USB อัตโนมัติ
ตั้งค่า USB LUN หลายตัว
เครื่องชาร์จ USB เปิด
ตั้งค่า PC รีโมท (ปลายทางจัดเก็บภาพนิ่ง) PC เท่านั้น
ตั้งค่า PC รีโมท (ภาพใน PC (RAW+J)) RAW & JPEG
ภาษา
ตั้ง วันที่/เวลา
ตั้งค่าท้องที่
ข้อมูล IPTC (บันทึกข้อมูล IPTC) ปิด
ข้อมูล IPTC (ลงทะเบียนข้อมูล IPTC)
ข้อมูลลิขสิทธิ์ (บันทึกข้อมูลลิขสิทธิ์) ปิด
ข้อมูลลิขสิทธิ์ (ตั้งค่าชื่อช่างภาพ)
ข้อมูลลิขสิทธิ์ (ตั้งค่าชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์)
ข้อมูลลิขสิทธิ์ (แสดงข้อมูลลิขสิทธิ์)
บันทึกหมายเลขซีเรียล ปิด
ฟอร์แมต
หมายเลขไฟล์ ต่อเนื่อง
ตั้งค่าชื่อไฟล์ DSC
ตั้งค่าสื่อบันทึก (ให้สำคัญกับสื่อบันทึก) ช่อง 1
ตั้งค่าสื่อบันทึก (โหมดบันทึกภาพ) ปกติ
ตั้งค่าสื่อบันทึก (สลับสื่อบันทึกอัตโนมัติ) ปิด
เลือกโฟลเดอร์ REC
แฟ้มภาพใหม่
ชื่อโฟลเดอร์ รูปแบบปกติ
กู้ฐานข้อมูลภาพ*

* รายการนี้จะไม่ถูกรีเซ็ตแม้ว่าท่านจะทำการเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง] หรือ [ตั้งค่าเริ่มต้น]

แสดงข้อมูลสื่อบันทึก
เวอร์ชั่น
โลโก้ใบรับรอง
รีเซ็ตการตั้งค่า

เมนูของฉัน

หากต้องการรีเซ็ตรายการสำหรับ [เมนูของฉัน] กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น ให้เลือก [ตั้งค่าเริ่มต้น] หรือ [ลบทั้งหมด] รายการเหล่านี้จะไม่ถูกรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้น แม้ว่าท่านจะเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง]

รายการ MENU  ค่าเริ่มต้น
เพิ่มรายการ
จัดเรียงรายการ
ลบรายการ
ลบหน้า
ลบทั้งหมด
แสดงเมนูของฉันก่อน ปิด