ตัวเลือก NTSC/PAL

แสดงภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วยผลิตภัณฑ์บนทีวีระบบ NTSC/PAL

 1. MENU (ตั้งค่า) → [ตัวเลือก NTSC/PAL] [ตกลง]

หมายเหตุ

 • ถ้าท่านเสียบการ์ดหน่วยความจำที่ได้ฟอร์แมทด้วยระบบวิดีโออื่นก่อนหน้านี้ จะมีข้อความแจ้งว่าท่านต้องฟอร์แมทการ์ดใหม่อีกครั้งปรากฏขึ้น
  หากต้องการบันทึกด้วยระบบอื่น ให้ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำใหม่อีกครั้งหรือใช้การ์ดหน่วยความจำอันอื่น
 • เมื่อท่านดำเนินการ [ตัวเลือก NTSC/PAL] และการตั้งค่าถูกเปลี่ยนจากการตั้งค่าเริ่มต้น ข้อความ "เลือกใช้งานในระบบ NTSC" หรือ "เลือกใช้งานในระบบ PAL" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเริ่มต้น
 • เมื่อตั้งค่า [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไปที่ PAL ช่องมองภาพหรือจอภาพของกล้องหรือหน้าจอของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ HDMI อาจมีอาการภาพหายชั่วขณะหนึ่งในสถานการณ์ต่อไปนี้ ซึ่งอาการเช่นนี้ไม่ได้แสดงว่ากล้องทำงานผิดปกติ
  • เมื่อท่านเริ่มหรือหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวขณะตั้งค่าโหมดการถ่ายไปที่โหมดอื่นที่ไม่ใช่ (ภาพเคลื่อนไหว) หรือ
  • เมื่อท่านเปลี่ยนโหมดจาก (ภาพเคลื่อนไหว) หรือ ไปเป็นโหมดอื่น
  • เมื่อท่านดูภาพเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังจากเปลี่ยนเป็นโหมดดูภาพ