เลือกสื่อ (ใช้ค่าบันทึก)

เลือกช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำจากการตั้งค่าที่เรียกใช้หรือการตั้งค่าที่บันทึกไว้สำหรับ M1 ถึง M4

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [เลือกสื่อ] →ช่องเสียบที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ช่อง 1:
เลือกช่องเสียบ 1
ช่อง 2:
เลือกช่องเสียบ 2