การเลือกการ์ดหน่วยความจำที่ต้องการให้แสดงภาพ (เลือกสื่อสำหรับเล่น)

เลือกช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำที่ต้องการให้แสดงภาพ

  1. MENU (เล่น) → [เลือกสื่อสำหรับเล่น] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ช่อง 1:
เลือกช่องเสียบ 1
ช่อง 2:
เลือกช่องเสียบ 2

หมายเหตุ

  • ไม่มีการแสดงภาพเมื่อไม่มีการ์ดหน่วยความจำอยู่ในช่องเสียบที่เลือก เลือกช่องเสียบที่มีการ์ดหน่วยความจำเสียบอยู่
  • เมื่อท่านเลือก [ดูภาพตามวันที่] ใน [โหมดดูภาพ] กล้องจะแสดงภาพจากการ์ดหน่วยความจำที่เลือกไว้เท่านั้นโดยใช้ [เลือกสื่อสำหรับเล่น]