การนำเข้าใบรับรองหลักลงในกล้อง (นำเข้าใบรับรองหลัก)

นำเข้าใบรับรองหลักที่จำเป็นในการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์จากการ์ดหน่วยความจำ ใช้ฟังก์ชั่นนี้สำหรับการสื่อสารที่เข้ารหัสระหว่างการโอน FTP

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “FTP Help Guide.”
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

  1. MENU(เครือข่าย) → [นำเข้าใบรับรองหลัก]