อะแดปเตอร์แปลงเมาท์

เมื่อใช้อะแดปเตอร์แปลงเมาท์ (แยกจำหน่าย) ท่านสามารถสวมเลนส์ A-mount (แยกจำหน่าย) เข้ากับผลิตภัณฑ์นี้ได้
ดูรายละเอียดได้จากคำแนะนำการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์แปลงเมาท์

หมายเหตุ

  • ท่านอาจไม่สามารถใช้อะแดปเตอร์แปลงเมาท์หรือโฟกัสอัตโนมัติกับเลนส์บางชนิด ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือศูนย์บริการในท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตจาก Sony เพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับเลนส์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้
  • อะแดปเตอร์แปลงเมาท์ LA-EA2 หรือ LA-EA4 (แยกจำหน่าย) และกริปแนวตั้ง (แยกจำหน่าย) ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งไว้ด้วยกัน ถ้าท่านติดตั้งไว้ด้วยกัน จะส่งผลให้ระยะห่างระหว่างอะแดปเตอร์แปลงเมาท์และกริปแนวตั้งแคบลง ทำให้การถือกล้องทำได้ยาก
  • ท่านไม่สามารถใช้ไฟช่วยโฟกัสเมื่อใช้เลนส์ A-mount
  • เสียงเลนส์และเสียงการทำงานของผลิตภัณฑ์อาจถูกบันทึกด้วยในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
    ท่านสามารถปิดเสียงได้โดยเลือก MENU (ตั้งค่ากล้อง2) [การอัดเสียง] [ปิด]
  • ผลิตภัณฑ์อาจใช้เวลานานหรืออาจโฟกัสได้ยาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใช้หรือวัตถุเป้าหมาย