โฟกัสดวงตา (ตั้ง AF ตามใบหน้า/ตา)

[ตั้ง AF ตามใบหน้า/ตา] ใช้เพื่อกำหนดว่ากล้องจะโฟกัสที่ใบหน้า/ดวงตาเป็นอันดับแรกหรือไม่


มีสองวิธีในการทำการ [AF ตามตา] โดยมีความแตกต่างบางประการระหว่างข้อมูลจำเพาะของวิธีการดังกล่าว โปรดเลือกวิธีที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของท่าน

[AF ตามตา] ผ่าน [ตั้ง AF ตามใบหน้า/ตา] [AF ตามตา] ผ่านคีย์กำหนดเอง

ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ระบบตรวจจับวัตถุ กล้องจะตรวจจับใบหน้า/ดวงตาเป็นจุดสำคัญ กล้องจะตรวจจับเฉพาะใบหน้า/ดวงตา
การเตรียมการล่วงหน้า เลือก [ตั้ง AF ตามใบหน้า/ตา][ใบหน้า/ตาก่อนใน AF][เปิด] กำหนด [AF ตามตา] ให้กับคีย์ที่ต้องการโดยใช้ [คีย์กำหนดเอง]
วิธีทำการ [AF ตามตา] กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กดคีย์ที่ท่านได้กำหนดฟังก์ชั่น [AF ตามตา] ไว้*
ข้อมูลจำเพาะ
 • เมื่อกล้องตรวจจับใบหน้าหรือดวงตาภายในหรือรอบพื้นที่โฟกัสที่กำหนด กล้องจะโฟกัสที่ใบหน้าหรือดวงตาเป็นจุดสำคัญ
 • หากกล้องไม่ตรวจจับใบหน้าหรือดวงตาภายในหรือรอบพื้นที่โฟกัสที่กำหนด กล้องจะโฟกัสที่วัตถุอื่นที่สามารถตรวจจับได้
 • กล้องจะตรวจจับเฉพาะใบหน้าหรือดวงตาบนที่ใดก็ได้บนหน้าจอ โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าสำหรับ [บริเวณปรับโฟกัส]
 • กล้องจะไม่โฟกัสที่วัตถุอื่นโดยอัตโนมัติหากไม่พบใบหน้าหรือดวงตาบนที่ใดก็ได้บนหน้าจอ
โหมดโฟกัส ตามการตั้งค่าที่กำหนดด้วย [โหมดโฟกัส] ตามการตั้งค่าที่กำหนดด้วย [โหมดโฟกัส]
พื้นที่โฟกัส ตามการตั้งค่าที่กำหนดด้วย [บริเวณปรับโฟกัส] พื้นที่โฟกัสจะกลายเป็นหน้าจอทั้งหมดชั่วคราว โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าสำหรับ [บริเวณปรับโฟกัส]
วิธีทำงานของฟังก์ชั่นต่อไปนี้ภายใต้ [ตั้ง AF ตามใบหน้า/ตา]
 • เป้าหมายที่ค้นหา
 • เลือกตาขวา/ซ้าย
 • แสดงเฟรมค้นใบหน้า
 • แสดงตาสัตว์
ตามการตั้งค่าที่กำหนดด้วยแต่ละรายการเมนู ตามการตั้งค่าที่กำหนดด้วยแต่ละรายการเมนู

*ไม่ว่าจะตั้งค่า [ใบหน้า/ตาก่อนใน AF] ภายใต้ [ตั้ง AF ตามใบหน้า/ตา] เป็น [เปิด] หรือ [ปิด] ท่านสามารถใช้ [AF ตามตา] ผ่านคีย์กำหนดเองในขณะที่กดคีย์กำหนดเองที่ท่านได้กำหนดฟังก์ชั่น [AF ตามตา]เอาไว้

คำแนะนำ

รักษาโฟกัสบนดวงตาหรือใบหน้าที่กำลังเคลื่อนไหว (AF ตามตา + ติดตาม)

 • หากท่านใช้ฟังก์ชั่น [ติดตาม] ภายใต้ [บริเวณปรับโฟกัส] ขณะตั้ง [เป้าหมายที่ค้นหา] ไปที่ [มนุษย์] ท่านสามารถรักษาโฟกัสบนดวงตาหรือใบหน้าที่กำลังเคลื่อนไหว ดูรายละเอียดที่ URL ต่อไปนี้:
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/ilc/autofocus/ilce9/l/eyeaf.php


 1. MENU(ตั้งค่ากล้อง1) → [ตั้ง AF ตามใบหน้า/ตา] → รายการตั้งค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ใบหน้า/ตาก่อนใน AF:
ตั้งค่าว่าจะตรวจจับใบหน้าหรือดวงตาในพื้นที่โฟกัส และโฟกัสดวงตา (ตามตา AF) เมื่อโฟกัสอัตโนมัติเปิดใช้งานหรือไม่ ([เปิด]/[ปิด]) (หมายเหตุ: การใช้งานกล้องจะแตกต่างกันไปเมื่อใช้คีย์กำหนดเองเพื่อดำเนินการ [AF ตามตา])
เป้าหมายที่ค้นหา:
เลือกเป้าหมายที่จะตรวจจับ
[มนุษย์]: ตรวจจับใบหน้าหรือดวงตาของบุคคล
[สัตว์]: ตรวจจับดวงตาของสัตว์ ใบหน้าสัตว์จะไม่ถูกตรวจจับ
เลือกตาขวา/ซ้าย:
ระบุดวงตาที่จะตรวจจับเมื่อตั้งค่า [เป้าหมายที่ค้นหา] ไว้ที่ [มนุษย์] หากเลือก [ตาขวา] หรือ [ตาซ้าย] จะตรวจจับดวงตาที่เลือกเท่านั้น เมื่อตั้งค่า [เป้าหมายที่ค้นหา] ไว้ที่ [สัตว์] จะไม่สามารถใช้ [เลือกตาขวา/ซ้าย] ได้
[อัตโนมัติ]: กล้องตรวจจับดวงตาอัตโนมัติ
[ตาขวา]: ตรวจจับตาขวาของวัตถุ (ตาฝั่งซ้ายจากมุมมองของช่างภาพ)
[ตาซ้าย]: ตรวจจับตาซ้ายของวัตถุ (ตาฝั่งขวาจากมุมมองของช่างภาพ)
แสดงเฟรมค้นใบหน้า:
ตั้งค่าว่าจะแสดงกรอบค้นหาใบหน้าเมื่อตรวจจับใบหน้าของบุคคลหรือไม่ ([เปิด]/[ปิด])
แสดงตาสัตว์:
ตั้งค่าว่าจะแสดงกรอบค้นหาดวงตาเมื่อตรวจจับดวงตาของสัตว์หรือไม่ ([เปิด]/[ปิด])


กรอบค้นหาใบหน้า

เมื่อผลิตภัณฑ์พบใบหน้า กรอบค้นหาใบหน้าสีเทาจะปรากฏ เมื่อผลิตภัณฑ์พบว่าระบบโฟกัสอัตโนมัติเปิดทำงาน กรอบค้นหาใบหน้าจะเปลี่ยนเป็นสีขาว
ในกรณีที่ท่านได้บันทึกลำดับความสำคัญของแต่ละใบหน้าโดยใช้ [การบันทึกใบหน้า] ผลิตภัณฑ์จะเลือกใบหน้าที่มีความสำคัญลำดับแรกโดยอัตโนมัติและเฟรมค้นหาภาพใบหน้านั้นจะเปลี่ยนเป็นสีขาว เฟรมค้นหาภาพใบหน้าของใบหน้าอื่นที่บันทึกไว้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงอมม่วง


กรอบค้นหาดวงตา

กรอบค้นหาตาขาวจะปรากฏเมื่อตรวจจับดวงตา และกล้องจะกำหนดว่าการโฟกัสอัตโนมัติเป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่า
กรอบค้นหาดวงตาจะแสดงตามนี้เมื่อตั้งค่า [เป้าหมายที่ค้นหา] เป็น [สัตว์]


[AF ตามตา] โดยคีย์กำหนดเอง

ฟังก์ชั่นตามตา AF ยังสามารถใช้ได้โดยกำหนด [AF ตามตา] ให้กับคีย์กำหนดเอง กล้องสามารถโฟกัสไปที่ดวงตาตราบเท่าที่ท่านกดคีย์นั้น ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อท่านต้องการใช้ฟังก์ชั่นตามตา AF ชั่วคราวกับทั้งหน้าจอ โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าสำหรับ [บริเวณปรับโฟกัส] กล้องจะไม่โฟกัสอัตโนมัติหากไม่มีการตรวจจับใบหน้าหรือดวงตา
(หมายเหตุ: เมื่อท่านพยายามโฟกัสที่ดวงตาโดยการกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะตรวจจับใบหน้าหรือดวงตาภายในหรือรอบพื้นที่โฟกัสที่กำหนดด้วย [บริเวณปรับโฟกัส] เท่านั้น หากกล้องไม่มีการตรวจจับใบหน้าหรือดวงตา กล้องจะทำการโฟกัสอัตโนมัติแบบปกติ)

 1. MENU → (ตั้งค่ากล้อง2) → [คีย์กำหนดเอง] → คีย์ที่ต้องการ จากนั้นกำหนดฟังก์ชั่น [AF ตามตา] ให้กับคีย์
 2. MENU → (ตั้งค่ากล้อง1) → [ตั้ง AF ตามใบหน้า/ตา][เป้าหมายที่ค้นหา]→ การตั้งค่าที่ต้องการ
 3. หันกล้องไปทางใบหน้าของบุคคลหรือสัตว์ แล้วกดคีย์ที่ท่านได้กำหนดฟังก์ชั่น [AF ตามตา] ไว้
 4. กดปุ่มชัตเตอร์ขณะกดคีย์ที่กำหนด


[สลับตาขวา/ซ้าย] โดยคีย์กำหนดเอง

เมื่อตั้งค่า [เลือกตาขวา/ซ้าย] ไว้ที่ [ตาขวา] หรือ [ตาซ้าย] ท่านสามารถเปลี่ยนดวงตาที่จะตรวจจับโดยกดคีย์กำหนดเองที่ท่านได้กำหนดฟังก์ชั่น [สลับตาขวา/ซ้าย] ไว้

เมื่อตั้งค่า [เลือกตาขวา/ซ้าย] ไว้ที่ [อัตโนมัติ] ท่านสามารถเปลี่ยนดวงตาที่จะตรวจจับชั่วคราวโดยกดคีย์กำหนดเองที่ท่านได้กำหนดฟังก์ชั่น [สลับตาขวา/ซ้าย] ไว้

การเลือกซ้าย/ขวาชั่วคราวจะถูกยกเลิกเมื่อท่านใช้งานดังต่อไปนี้ ฯลฯ กล้องกลับเข้าสู่การตรวจจับดวงตาอัตโนมัติ

 • การหยุดโดยการกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
 • การหยุดโดยการกดคีย์กำหนดเองที่กำหนด [เปิด AF] หรือ [AF ตามตา] ไว้
 • การกดปุ่ม Fn หรือปุ่ม MENU


คำแนะนำ

 • เมื่อไม่ได้ตั้งค่า [เลือกตาขวา/ซ้าย] ไว้ที่ [อัตโนมัติ] หรือท่านสั่ง [สลับตาขวา/ซ้าย] โดยใช้คีย์กำหนดเอง กรอบค้นหาดวงตาจะปรากฏขึ้น
 • หากท่านต้องการให้กรอบค้นหาใบหน้าหรือดวงตาหายไปภายในระยะเวลาหนึ่งหลังจากกล้องโฟกัสใบหน้าหรือดวงตา ให้ตั้งค่า [ออโต้เคลียร์บริเวณ AF] ไปที่ [เปิด]
 • ในการตรวจจับดวงตาของสัตว์ ให้จัดเรียงองค์ประกอบเพื่อให้ดวงตาทั้งสองข้างและจมูกของสัตว์อยู่ภายในมุมภาพ เมื่อท่านโฟกัสที่ใบหน้าของสัตว์ จะตรวจจับดวงตาของสัตว์ได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ

 • เมื่อตั้งค่า [เป้าหมายที่ค้นหา] เป็น [มนุษย์] จะไม่ตรวจจับดวงตาของสัตว์ เมื่อตั้งค่า [เป้าหมายที่ค้นหา] เป็น [สัตว์] จะไม่ตรวจจับใบหน้าของบุคคล
 • เมื่อตั้งค่า [เป้าหมายที่ค้นหา] เป็น [สัตว์] จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
  • ใบหน้าก่อนในหลายจุด
  • ใบหน้าที่บันทึกไว้ก่อน
 • ฟังก์ชั่น [AF ตามตา] อาจทำงานได้ไม่ดีนักในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • เมื่อบุคคลในภาพใส่แว่นกันแดด
  • เมื่อผมปิดดวงตา
  • ในสภาวะที่แสงน้อยหรือย้อนแสง
  • เมื่อหลับตา
  • เมื่อบุคคลในภาพอยู่ในที่ร่ม
  • เมื่อบุคคลในภาพไม่อยู่ในโฟกัส
  • เมื่อบุคคลเคลื่อนไหวมากเกินไป
 • ถ้าบุคคลเคลื่อนไหวมากเกินไป กรอบค้นหาใบหน้าอาจแสดงไม่ถูกต้องเหนือดวงตา
 • ในบางสถานการณ์ ไม่สามารถโฟกัสดวงตาได้ เมื่อกรณีเช่นนี้เกิดขึ้น กล้องจะตรวจจับและโฟกัสใบหน้า กล้องไม่สามารถโฟกัสดวงตาได้เมื่อไม่มีการตรวจจับใบหน้าของบุคคล
 • ผลิตภัณฑ์นี้อาจจะไม่พบใบหน้าเลย หรืออาจจะเข้าใจผิดว่าวัตถุอื่นเป็นใบหน้าในบางกรณี
 • ฟังก์ชั่นตามตา AF ไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อตั้งค่าปุ่มหมุนปรับโหมดไว้ที่ (ภาพเคลื่อนไหว) หรือ หรือระหว่างการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
 • กรอบค้นหาดวงตาจะไม่แสดงเมื่อฟังก์ชั่นตามตา AF ไม่สามารถใช้งานได้
 • ท่านไม่สามารถใช้ระบบค้นหาใบหน้า/ดวงตาร่วมกับฟังก์ชั่นต่อไปนี้:
  • ฟังก์ชั่นซูมอื่น ๆ นอกเหนือจากการซูมด้วยเลนส์
  • [โปสเตอร์ไรเซชั่น] ภายใต้ [เอฟเฟ็คของภาพ]
  • ตัวขยายโฟกัส
  • ถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่ตั้งค่า [ตั้งค่าการบันทึก] ไว้ที่ [120p]/[100p]
  • เมื่อตั้งค่า [อัตราเฟรม] ไว้ที่ [120fps]/[100fps] ในระหว่างการถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น
 • สามารถค้นหาใบหน้าของวัตถุได้สูงสุด 8 ใบหน้า
 • แม้จะตั้งค่า [แสดงเฟรมค้นใบหน้า] ไว้ที่ [ปิด] กรอบการโฟกัสสีเขียวจะปรากฏเหนือใบหน้าที่อยู่ในโฟกัส
 • เมื่อตั้งค่าโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [อัตโนมัติอัจฉริยะ], [ใบหน้า/ตาก่อนใน AF] จะถูกล็อคไว้ที่ [เปิด]
 • แม้เมื่อตั้งค่า [เป้าหมายที่ค้นหา] เป็น [สัตว์] ดวงตาของสัตว์บางชนิดก็ไม่สามารถตรวจจับได้
 • แม้เมื่อตั้งค่า [แสดงตาสัตว์] เป็น [ปิด] กรอบการโฟกัสสีเขียวก็ยังปรากฏเหนือดวงตาที่อยู่ในโฟกัส