ด้านหน้า

 1. สวิตช์ ON/OFF (ไฟหลัก)/ปุ่มชัตเตอร์
 2. เครื่องหมายแสดงตำแหน่งเซ็นเซอร์ภาพ
  • เซ็นเซอร์ภาพเป็นเซ็นเซอร์ที่แปลงแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า เครื่องหมาย บ่งบอกถึงตำแหน่งของเซ็นเซอร์ภาพ เมื่อท่านวัดระยะห่างที่แน่นอนจากกล้องถึงวัตถุ ให้อ้างอิงกับตำแหน่งของเส้นแนวนอน

  • ถ้าวัตถุอยู่ใกล้กว่าระยะถ่ายภาพที่ต่ำที่สุดของเลนส์ จะไม่สามารถยืนยันโฟกัสได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระยะห่างระหว่างวัตถุกับกล้องอย่างเพียงพอ
 3. ปุ่มหมุนด้านหน้า

  ท่านสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆ สำหรับโหมดถ่ายภาพแต่ละโหมดได้อย่างรวดเร็ว

 4. เซ็นเซอร์อินฟราเรดระยะไกล
 5. ปุ่มปลดเลนส์
 6. เสาอากาศ Wi-Fi/Bluetooth (ติดตั้งในตัว)
 7. ไมโครโฟน*
 8. ไฟช่วย AF/ไฟตั้งเวลา

  เมื่อถอดเลนส์ออก

 9. ดัชนีการยึด
 10. เซ็นเซอร์ภาพ**
 11. เมาท์
 12. หน้าสัมผัสเลนส์**


* ห้ามบังส่วนนี้ในขณะทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหว การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือเสียงเบาลง

** อย่าสัมผัสชิ้นส่วนเหล่านี้โดยตรง