ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง)

ถ่ายภาพตามจำนวนที่กำหนดไว้โดยใช้ระบบตั้งเวลาหลังจากเวลาผ่านไปครบตามจำนวนวินาทีที่กำหนดไว้นับตั้งแต่ที่กดปุ่มชัตเตอร์ ท่านสามารถเลือกรูปที่ดีที่สุดจากหลายภาพที่ถ่ายไว้

 1. เลือก (ตั้งเวลา) โดยหมุนปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อน
  • หมุนปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อนในขณะกดปุ่มปลดล็อคปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อนค้างไว้
 2. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ชนิดตั้งเวลา][ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง)] → โหมดที่ต้องการ
  • หน้าจอตั้งค่า [ชนิดตั้งเวลา] จะแสดงได้โดยกดปุ่ม Fn
 3. ปรับโฟกัสแล้วทำการถ่ายภาพ

  ไฟของระบบตั้งเวลาถ่ายภาพจะกะพริบ เสียงบีปจะดังขึ้น และกล้องจะทำการถ่ายภาพหลังจากเวลาผ่านไปครบตามจำนวนวินาทีที่กำหนดไว้ กล้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องตามจำนวนที่กำหนดไว้

รายละเอียดรายการเมนู

ตัวอย่างเช่น จะถ่ายภาพสามภาพเมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที หลังจากที่กดปุ่มชัตเตอร์โดยเลือก [ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง): 10 วินาที 3 ภาพ]

ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง): 10 วินาที 3 ภาพ
ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง): 10 วินาที 5 ภาพ
ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง): 5 วินาที 3 ภาพ
ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง): 5 วินาที 5 ภาพ
ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง): 2 วินาที 3 ภาพ
ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง): 2 วินาที 5 ภาพ

คำแนะนำ

 • กดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้งเพื่อหยุดการนับของระบบตั้งเวลาถ่ายภาพ
 • เลือกโหมดขับเคลื่อนอื่นที่ไม่ใช่ (ตั้งเวลา) โดยหมุนปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อนเพื่อยกเลิกระบบตั้งเวลาถ่ายภาพ