คร่อมทีละภาพ

กล้องจะถ่ายภาพหลายภาพในขณะที่เปลี่ยนระดับแสงโดยอัตโนมัติจากระดับแสงพื้นฐาน เป็นระดับที่มืดลง และสว่างขึ้น ท่านสามารถเลือกภาพที่ตรงตามความต้องการได้หลังจากบันทึกเสร็จแล้ว
เนื่องจากกล้องจะถ่ายภาพภาพเดียวแต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่มชัตเตอร์ ท่านสามารถปรับโฟกัสหรือองค์ประกอบสำหรับแต่ละภาพได้

 1. เลือก (ถ่ายคร่อม) โดยหมุนปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อน
  • หมุนปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อนในขณะกดปุ่มปลดล็อคปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อนค้างไว้
 2. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ตั้งค่าถ่ายคร่อม][แบบคร่อม][คร่อมทีละภาพ] → โหมดที่ต้องการ
  • หน้าจอตั้งค่า [แบบคร่อม] จะแสดงได้โดยกดปุ่ม Fn
 3. ปรับโฟกัสแล้วทำการถ่ายภาพ
  • กดปุ่มชัตเตอร์สำหรับแต่ละภาพ

รายละเอียดรายการเมนู

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเลือก [คร่อมทีละภาพ: 0.3EV ทุกๆ 3 ภาพ] กล้องจะถ่ายภาพสามภาพทีละครั้งโดยค่าระดับแสงจะถูกปรับเลื่อนขึ้นและลงครั้งละ 0.3 EV

หมายเหตุ

 • เมื่อเลือก [ISO AUTO] ในโหมด [ปรับระดับแสงเอง] ค่าระดับแสงจะถูกเปลี่ยนโดยการปรับค่า ISO ถ้าหากเลือกค่าอื่นนอกเหนือจาก [ISO AUTO] ระดับแสงจะถูกเปลี่ยนโดยการปรับค่าความเร็วชัตเตอร์
 • เมื่อระดับแสงได้รับการชดเชย ระดับแสงจะถูกปรับเลื่อนตามค่าที่ชดเชย
 • การถ่ายคร่อมใช้งานไม่ได้ในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี้
  • [อัตโนมัติอัจฉริยะ]