ขับเคลื่อนรูรับแสง AF (ภาพนิ่ง)

เปลี่ยนระบบขับเคลื่อนรูรับแสงเพื่อเน้นประสิทธิภาพการติดตามการปรับโฟกัสอัตโนมัติหรือเพื่อเน้นความเงียบ (เมื่อใช้เลนส์ที่เข้ากันได้เท่านั้น)

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ขับเคลื่อนรูรับแสง AF] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ปกติ:
ใช้ระบบขับเคลื่อนรูรับแสงแบบมาตรฐาน
ให้ความสำคัญกับโฟกัส:
เปลี่ยนระบบขับเคลื่อนรูรับแสงเพื่อเน้นประสิทธิภาพการปรับโฟกัสอัตโนมัติ ขณะถ่ายภาพต่อเนื่องโดยใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ การตั้งค่า [ให้ความสำคัญกับโฟกัส] จะช่วยให้ท่านสามารถปรับโฟกัสได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่า F ที่สูงกว่า F16
ให้ความสำคัญไร้เสียง:
เปลี่ยนระบบขับเคลื่อนรูรับแสงเพื่อเน้นความเงียบเพื่อให้เสียงจากระบบขับเคลื่อนรูรับแสงเงียบกว่าใน [ปกติ]

หมายเหตุ

  • เมื่อเลือก [ให้ความสำคัญกับโฟกัส] ระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง อาจได้ยินเสียงจากระบบขับเคลื่อนรูรับแสง และการถ่ายภาพอาจช้าลง หรือจออาจมีแสงไฟวูบวาบ เพื่อหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์เหล่านี้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็น [ปกติ]
  • เมื่อเลือก [ให้ความสำคัญไร้เสียง] ความเร็วในการโฟกัสอาจช้าลง และอาจจะทำให้โฟกัสไปที่วัตถุยากขึ้น
  • โฟกัสจะล็อคไว้ตามการตั้งค่าในการถ่ายภาพแรกเมื่อตั้งค่า [ขับเคลื่อนรูรับแสง AF] ไว้ที่ [ปกติ] หรือ [ให้ความสำคัญไร้เสียง] และค่า F สูงกว่า F16
  • หากตั้งค่า [ชนิดของชัตเตอร์] ไว้ที่ [ชัตเตอร์ระบบกลไก] ท่านจะไม่สามารถเลือก [ให้ความสำคัญกับโฟกัส]
  • ขณะถ่ายภาพเดี่ยวโดยตั้งค่า [ชนิดของชัตเตอร์] ไปที่ [อัตโนมัติ] รูรับแสงจะถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ [ปกติ] แม้เมื่อเลือก [ให้ความสำคัญกับโฟกัส]
  • [ขับเคลื่อนรูรับแสง AF] ไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้เลนส์ที่เข้ากันไม่ได้กับฟังก์ชั่นนี้