ความสว่างช่องมองภาพ

เมื่อใช้ช่องมองภาพ ผลิตภัณฑ์จะปรับความสว่างของช่องมองภาพตามสภาพแวดล้อม

  1. MENU(ตั้งค่า) → [ความสว่างช่องมองภาพ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

อัตโนมัติ:
ปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ
แมนนวล:
เลือกความสว่างของช่องมองภาพภายในช่วง –2 ถึง +2