ฟังก์ชั่นของระบบสัมผัส: โฟกัสโดยแตะจอ

ท่านสามารถเลือกวัตถุที่จะโฟกัสได้โดยใช้การทำงานแบบสัมผัสในโหมดภาพนิ่งและโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว เลือก MENU(ตั้งค่า) → [ระบบสัมผัส][เปิด] ไว้ล่วงหน้า

 1. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [ฟังก์ชั่นของระบบสัมผัส][โฟกัสโดยแตะจอ]

การระบุตำแหน่งที่ต้องการโฟกัสในโหมดภาพนิ่ง

ท่านสามารถโฟกัสไปที่ตำแหน่งตามที่ต้องการได้โดยการแตะที่จอภาพ

 1. เลือก [บริเวณปรับโฟกัส] นอกเหนือจาก [จุดที่ปรับได้] หรือ [จุดที่ปรับได้แบบขยาย]
 2. แตะที่จอภาพ
  • เมื่อถ่ายภาพด้วยจอภาพ ให้แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัส
  • เมื่อถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ ท่านสามารถเลื่อนตำแหน่งของโฟกัสได้โดยแตะแล้วลากในจอภาพขณะมองผ่านช่องมองภาพ

  • เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะจับโฟกัสไปที่กรอบการโฟกัส กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด เพื่อถ่ายภาพ
  • หากต้องการยกเลิกการโฟกัสด้วยการทำงานแบบสัมผัส ให้แตะ หรือกดตรงกลางของปุ่มควบคุมหากถ่ายภาพด้วยจอภาพ และกดตรงกลางของปุ่มควบคุมหากถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ

การระบุตำแหน่งที่ต้องการโฟกัสในโหมดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (โฟกัสแบบจุด)

กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุที่แตะการโฟกัสเฉพาะจุดจะใช้งานไม่ได้ขณะถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ

 1. เลือก [บริเวณปรับโฟกัส] นอกเหนือจาก [จุดที่ปรับได้] หรือ [จุดที่ปรับได้แบบขยาย]
 2. แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัสก่อนหรือในขณะบันทึกภาพ
  • เมื่อแตะวัตถุ โหมดโฟกัสจะเปลี่ยนไปเป็นโหมดโฟกัสด้วยตัวเองชั่วคราว และสามารถปรับเปลี่ยนโฟกัสโดยใช้วงแหวนปรับโฟกัสได้
  • หากต้องการยกเลิกการโฟกัสเฉพาะจุด ให้แตะ หรือกดตรงกลางของปุ่มควบคุม

คำแนะนำ

 • นอกจากฟังก์ชั่นการโฟกัสแบบสัมผัสแล้ว ยังสามารถใช้งานการทำงานแบบสัมผัสในลักษณะต่อไปนี้ได้อีกด้วย
  • เมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไว้ที่ [จุดที่ปรับได้] หรือ [จุดที่ปรับได้แบบขยาย] ก็สามารถย้ายกรอบค้นหาระยะโฟกัสโดยใช้การใช้งานแบบสัมผัสได้
  • เมื่อตั้งค่า [โหมดโฟกัส] ไว้ที่ [โฟกัสด้วยตัวเอง] ก็สามารถใช้ตัวขยายโฟกัสได้โดยการแตะสองครั้งที่จอภาพ

หมายเหตุ

 • ฟังก์ชั่นการโฟกัสแบบสัมผัสจะใช้งานไม่ได้ในกรณีต่อไปนี้
  • เมื่อตั้ง [โหมดโฟกัส] ไปที่ [โฟกัสด้วยตัวเอง]
  • เมื่อใช้งานซูมดิจิตอล
  • เมื่อใช้ LA-EA2 หรือ LA-EA4