ชนิดตั้งเวลา

เมื่อถ่ายภาพด้วยระบบตั้งเวลา ให้กำหนดจำนวนภาพที่จะบันทึกและจำนวนวินาทีที่รอตั้งแต่กดปุ่มชัตเตอร์จนกว่าจะลั่นชัตเตอร์

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ชนิดตั้งเวลา] → ค่าที่ต้องการ
    • หน้าจอตั้งค่า [ชนิดตั้งเวลา] จะแสดงโดยกดปุ่ม Fn

รายละเอียดรายการเมนู

ตั้งเวลา (ครั้งเดียว):
ถ่ายภาพหนึ่งภาพโดยใช้ระบบตั้งเวลา (10 วินาที / 5 วินาที / 2 วินาที)
ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง):
ถ่ายภาพต่อเนื่องโดยใช้ระบบตั้งเวลา (3 ภาพหลังผ่านไป 10 วินาที / 5 ภาพหลังผ่านไป 10 วินาที / 3 ภาพหลังผ่านไป 5 วินาที / 5 ภาพหลังผ่านไป 5 วินาที / 3 ภาพหลังผ่านไป 2 วินาที / 5 ภาพหลังผ่านไป 2 วินาที)