ตั้งค่าสื่อบันทึก: โหมดบันทึกภาพ

ท่านสามารถเลือกวิธีการบันทึกภาพได้ เช่น บันทึกภาพเดียวกันลงในการ์ดหน่วยความจำสองชุด หรือบันทึกภาพประเภทต่าง ๆ ลงในการ์ดหน่วยความจำสองชุด

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ตั้งค่าสื่อบันทึก][โหมดบันทึกภาพ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ปกติ:
บันทึกภาพลงในการ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบที่ท่านเลือกไว้ใน [ให้สำคัญกับสื่อบันทึก]
บันทึกพร้อมกัน ():
บันทึกภาพนิ่งลงในการ์ดหน่วยความจำทั้งสองชุด และบันทึกภาพเคลื่อนไหวลงในการ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำที่ท่านเลือกไว้ใน [ให้สำคัญกับสื่อบันทึก]
บันทึกพร้อมกัน ():
บันทึกภาพนิ่งลงในการ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำที่ท่านเลือกไว้ใน [ให้สำคัญกับสื่อบันทึก] และบันทึกภาพเคลื่อนไหวลงในการ์ดหน่วยความจำทั้งสองชุด
บ.พร้อม (/):
บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวลงในการ์ดหน่วยความจำทั้งสองชุด
จัดเรียง(RAW/JPEG):
บันทึกภาพในรูปแบบ RAW ลงในการ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำที่ท่านเลือกไว้ใน [ให้สำคัญกับสื่อบันทึก] และบันทึกภาพในรูปแบบ JPEG ลงในการ์ดหน่วยความจำอีกชุดหนึ่ง บันทึกภาพเคลื่อนไหวลงในการ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำที่ท่านเลือกไว้ใน [ให้สำคัญกับสื่อบันทึก]
จัดเรียง(JPEG/RAW):
บันทึกภาพในรูปแบบ JPEG ลงในการ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำที่ท่านเลือกไว้ใน [ให้สำคัญกับสื่อบันทึก] และบันทึกภาพในรูปแบบ RAW ลงในการ์ดหน่วยความจำอีกชุดหนึ่ง บันทึกภาพเคลื่อนไหวลงในการ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำที่ท่านเลือกไว้ใน [ให้สำคัญกับสื่อบันทึก]
จัดเรียง(/):
บันทึกภาพนิ่งลงในการ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำที่ท่านเลือกไว้ใน [ให้สำคัญกับสื่อบันทึก] และบันทึกภาพเคลื่อนไหวลงในการ์ดหน่วยความจำอีกชุดหนึ่ง

คำแนะนำ

  • แม้เมื่อตั้งค่า [โหมดบันทึกภาพ] ไว้ที่ [จัดเรียง(RAW/JPEG)] หรือ [จัดเรียง(JPEG/RAW)] หากไม่ได้เลือก [RAW & JPEG] ไว้ภายใต้ [รูปแบบไฟล์] กล้องจะบันทึกเฉพาะรูปแบบไฟล์ที่เลือกเท่านั้น