อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ

ตั้งค่าอุณหภูมิของกล้องที่จะสั่งงานให้กล้องปิดสวิตช์เองโดยอัตโนมัติในขณะถ่ายภาพ เมื่อตั้งค่าไปที่ [สูง] ท่านจะสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ แม้กล้องจะมีอุณหภูมิสูงกกว่าปกติก็ตาม

  1. MENU (ตั้งค่า) → [อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ปกติ:
กำหนดอุณหภูมิมาตรฐานที่จะทำให้กล้องปิดสวิตช์
สูง:
กำหนดอุณหภูมิที่จะทำให้กล้องปิดสวิตช์ให้สูงกว่า [ปกติ]

หมายเหตุ เมื่อตั้งค่า [อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ] ไว้ที่ [สูง]

  • ห้ามถ่ายภาพในขณะที่ถือกล้องอยู่ในมือ ใช้ขาตั้งกล้อง
  • การใช้งานกล้องในขณะที่ถือกล้องอยู่ในมือเป็นเวลานานๆ อาจทำให้ได้รับแผลไหม้ที่เกิดจากความร้อนที่มีอุณหภูมิต่ำ

ระยะเวลาบันทึกต่อเนื่องสำหรับภาพเคลื่อนไหว เมื่อตั้งค่า [อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ] ไว้ที่ [สูง]

เมื่อกล้องเริ่มบันทึกภาพตามค่าเริ่มต้นหลังจากปิดสวิตช์กล้องไว้สักครู่ ระยะเวลาที่ใช้ได้สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องจะเป็นดังนี้ ค่าต่อไปนี้แสดงเวลาต่อเนื่องจากในขณะที่กล้องเริ่มบันทึกจนกระทั่งกล้องหยุดทำการบันทึก

อุณหภูมิแวดล้อม: 20°C
ระยะเวลาบันทึกต่อเนื่องสำหรับภาพเคลื่อนไหว (HD): ประมาณ 29 นาที
ระยะเวลาบันทึกต่อเนื่องสำหรับภาพเคลื่อนไหว (4K): ประมาณ 29 นาที
อุณหภูมิแวดล้อม: 30°C
ระยะเวลาบันทึกต่อเนื่องสำหรับภาพเคลื่อนไหว (HD): ประมาณ 29 นาที
ระยะเวลาบันทึกต่อเนื่องสำหรับภาพเคลื่อนไหว (4K): ประมาณ 29 นาที
อุณหภูมิแวดล้อม: 40°C
ระยะเวลาบันทึกต่อเนื่องสำหรับภาพเคลื่อนไหว (HD): ประมาณ 29 นาที
ระยะเวลาบันทึกต่อเนื่องสำหรับภาพเคลื่อนไหว (4K): ประมาณ 29 นาที

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M เมื่อกล้องไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi)

4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M เมื่อกล้องไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi)

หมายเหตุ

  • แม้ว่าได้ตั้งค่า [อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ] ไว้ที่ [สูง] ก็ตาม แต่ระยะเวลาที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้อาจไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพหรืออุณหภูมิของกล้อง