การใส่/การถอดการ์ดหน่วยความจำ

อธิบายวิธีการใส่การ์ดหน่วยความจำ (แยกจำหน่าย) ลงในผลิตภัณฑ์

 1. เปิดฝาปิดการ์ดหน่วยความจำ

 2. ใส่การ์ด SD เข้าไปในช่องเสียบ 1
  • เมื่อใช้การ์ดหน่วยความจำสองชุด ให้ใส่การ์ดอันที่สองเข้าในช่องเสียบ 2

  • ให้ใส่การ์ดหน่วยความจำจนคลิกเข้าที่โดยหันมุมบากของการ์ดตามทิศทางที่แสดงในรูป ใส่การ์ดหน่วยความจำให้ถูกต้อง มิฉะนั้นอาจทำให้การทำงานผิดปกติได้

  ประเภทการ์ดหน่วยความจำที่สามารถใส่ในช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำได้

  ช่องเสียบ 1 (ด้านล่าง): รองรับการ์ด SD (ใช้ได้กับ UHS-I และ UHS-II)

  ช่องเสียบ 2 (ด้านบน): รองรับการ์ด SD (ใช้ได้กับ UHS-I) และสื่อ Memory Stick PRO Duo

 3. ปิดฝาปิด

คำแนะนำ

 • เมื่อท่านใช้การ์ดหน่วยความจำกับกล้องนี้เป็นครั้งแรก ขอแนะนำให้ฟอร์แมตการ์ดในกล้อง เพื่อให้การ์ดหน่วยความจำมีประสิทธิภาพที่คงที่มากยิ่งขึ้น
 • ท่านสามารถเปลี่ยนช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำที่จะบันทึกได้โดยเลือก MENU (ตั้งค่า)[ตั้งค่าสื่อบันทึก][ให้สำคัญกับสื่อบันทึก]
 • หากต้องการบันทึกภาพเดียวกันลงในการ์ดหน่วยความจำสองชุดพร้อมกัน หรือค้นหาภาพที่บันทึกไว้ในช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำสองชุดตามประเภทของภาพ (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว) ให้เลือก MENU (ตั้งค่า) → [ตั้งค่าสื่อบันทึก][โหมดบันทึกภาพ]
 • ใช้ช่องเสียบ 1 เมื่อใช้การ์ด SD เพียงอันเดียว
 • ใช้ช่องเสียบ 2 เมื่อใช้สื่อ Memory Stick ในกรณีนี้ ให้ตั้งค่า [ให้สำคัญกับสื่อบันทึก] ไปที่ [ช่อง 2]
 • ห้ามใส่สื่อ Memory Stick ในช่องเสียบ 1 การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายได้

เมื่อต้องการถอดการ์ดหน่วยความจำ

เปิดฝาปิดการ์ดหน่วยความจำและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะการเข้าถึง (A) ไม่ติดสว่าง จากนั้นกดการ์ดหน่วยความจำเบา ๆ หนึ่งครั้ง เพื่อนำการ์ดออก