ตั้งค่า ISO: ISO

ความไวต่อแสงถูกกำหนดด้วยค่า ISO (ดัชนีระดับแสงที่แนะนำ) ยิ่งค่าสูงขึ้น ความไวแสงยิ่งมากขึ้น

 1. ISO (ISO) บนปุ่มควบคุม → เลือกค่าที่ต้องการ
  • ท่านสามารถเลือก MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ตั้งค่า ISO][ISO] ได้เช่นกัน
  • ท่านสามารถเปลี่ยนค่าได้ในขั้น 1/3 EV โดยหมุนปุ่มหมุนด้านหน้า หรือหมุนปุ่มควบคุม ท่านสามารถเปลี่ยนค่าได้ทีละ 1 EV ระดับ โดยการหมุนปุ่มหมุนด้านหลัง

รายละเอียดรายการเมนู

ISO AUTO:
ตั้งค่าความไวแสง ISO โดยอัตโนมัติ
ISO 50 – ISO 204800:
ตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตัวเอง หากเลือกตัวเลขที่มากขึ้น ความไวแสง ISO จะเพิ่มขึ้น

คำแนะนำ

 • ท่านสามารถเปลี่ยนช่วงความไวแสง ISO ที่ถูกตั้งค่าในโหมด [ISO AUTO] โดยอัตโนมัติ เลือก [ISO AUTO] แล้วกดด้านขวาของปุ่มควบคุม แล้วเลือกค่าที่ต้องการสำหรับ [ISO AUTO สูงสุด] และ [ISO AUTO ต่ำสุด]

หมายเหตุ

 • [ISO AUTO] จะถูกเลือกเมื่อใช้งานฟังก์ชั่นต่อไปนี้:
  • [อัตโนมัติอัจฉริยะ]
 • เมื่อตั้งค่าความไวแสง ISO ไว้ต่ำกว่า ISO 100 ช่วงความสว่างของวัตถุที่สามารถบันทึกได้ (ช่วงไดนามิก) อาจลดลง
 • ยิ่งค่า ISO สูงขึ้น ภาพก็จะมีจุดรบกวนมากยิ่งขึ้น
 • ค่า ISO ที่สามารถตั้งได้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าท่านกำลังถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพเคลื่อนไหว หรือถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น
 • ค่า ISO ระหว่าง 50 ถึง 25600 สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • [ชนิดของชัตเตอร์] ถูกตั้งไว้ที่ [ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์]
  • [ชนิดของชัตเตอร์] ถูกตั้งไว้ที่ [อัตโนมัติ] และตั้งค่า [โหมดขับเคลื่อน] ไว้ที่ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง]
 • เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหว ค่า ISO ที่ใช้ได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง 100 ถึง 102400 ถ้าตั้งค่า ISO ไว้มากกว่า 102400 การตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 102400 โดยอัตโนมัติ เมื่อสิ้นสุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ค่า ISO จะกลับคืนสู่ค่าดั้งเดิม
 • เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหว ค่า ISO ที่ใช้ได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง 100 ถึง 102400 ถ้าตั้งค่า ISO ไว้น้อยกว่า 100 การตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 100 โดยอัตโนมัติ เมื่อสิ้นสุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ค่า ISO จะกลับคืนสู่ค่าดั้งเดิม
 • เมื่อเลือก [ISO AUTO] โดยตั้งค่าโหมดการถ่ายภาพไว้ที่ [P], [A], [S] หรือ [M] จะมีการปรับความไวแสง ISO ให้อยู่ในช่วงที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ