สัญญาณเสียง

เลือกว่าจะให้ผลิตภัณฑ์ส่งเสียงหรือไม่

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [สัญญาณเสียง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:ทั้งหมด:
เสียงจะดังขึ้น เช่น เมื่อปรับโฟกัสได้สำเร็จโดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เป็นต้น
เปิด: ที่ไม่ใช้ชัตเตอร์:
เสียงเกิดขึ้นเมื่อโฟกัสโดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เป็นต้น ทั้งนี้ เสียงไม่ได้เกิดขึ้นจากชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
เปิด: ชัตเตอร์เท่านั้น:
เสียงเกิดขึ้นจากชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เสียงไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อโฟกัสโดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เป็นต้น
ปิด:
ไม่มีเสียง

หมายเหตุ

  • ถ้าตั้งค่า [โหมดโฟกัส] ไว้ที่ [AF ต่อเนื่อง] กล้องจะไม่ส่งเสียงบีปขณะโฟกัสไปยังวัตถุ