De accu bevestigen

Bevestig de accu aan de camcorder.

  1. Sluit het LCD-scherm en schuif de beeldzoeker in. Bevestig vervolgens de accu ().
    • Breng de inkeping op de camcorder op één lijn met het uitstekende deel op de accu en schuif de accu vervolgens omhoog.

De accu verwijderen

Schakel de camcorder uit. Verschuif de BATT accu-ontgrendelingsknop () en verwijder de accu ().

Opmerking

  • U kunt in deze camcorder alleen accu's van de V-serie gebruiken en geen InfoLITHIUM-accu.