OPNAMEFUNCTIE

U kunt schakelen tussen filmopnamestand en foto-opnamestand.

Het pictogram van de geselecteerde opnamestand verschijnt op het LCD-scherm.

  • : Filmopnamestand
  • : Foto-opnamestand

  1. MENU-knop - (OPNAME/UITV. INST.) - [/OPNAMEFUNCTIE].

Beschrijving van menu-items

FILM:

Maakt films.


FOTO:

Maakt foto's.

Hint

  • U kunt deze functie toewijzen aan de ASSIGN-knop.