De accu van de draadloze afstandsbediening vervangen

  1. Terwijl u het lipje ingedrukt houdt, steekt u uw vingernagel tussen de gleuf om de accuhouder eruit te halen.
  2. Plaats een nieuwe accu met de + zijde naar boven gericht.
  3. Plaats de accuhouder tot deze vastklikt.

    A: Lipje

Opmerking

  • Wanneer de lithiumaccu leeg raakt, kan de bedieningsafstand van de draadloze afstandsbediening korter worden, of werkt deze mogelijk niet correct. Vervang in dat geval de batterij door een Sony CR2025 lithiumaccu. Het gebruik van een andere accu kan gevaar voor brand of ontploffing inhouden.