Een na een blijven opnemen op de geheugenkaarten (relay-opname)

De camcorder schakelt naar geheugenkaart A (of B) net voordat de ruimte op de andere geheugenkaart op raakt en blijft automatisch opnemen op de volgende geheugenkaart wanneer in zowel gleuf A als B geheugenkaarten worden geplaatst (alleen in filmopnamestand).

Voer de volgende instelling uit alvorens op te nemen.

A: MENU-knop

B: ////SET-knop

 1. Druk op de MENU-knop.
 2. Selecteer (OPNAME/UITV. INST.) - [OPNAME INSTELLEN] - [GELIJKTIJD/RELAIS-OPN.] - [RELAIS-OPNAME] met de ////SET-knop.

  a: Start

  b: Weinig ruimte

  c: Plaats een geheugenkaart

  d: Einde

  REC: Opnemen

Opmerking

 • Werp de geheugenkaart die momenteel wordt gebruik voor opname, niet uit. Als u een geheugenkaart vervangt tijdens opname, vervang dan alleen de geheugenkaart waarvan het toegangslampje niet brandt.
 • Zelfs als u op de SLOT SELCT-knop drukt tijdens het opnemen van films, kunt u de huidige gebruikte gleuf niet veranderen.
 • Wanneer de resterende opnametijd van de momenteel gebruikte geheugenkaart minder dan 1 minuut bedraagt, en er is een gebruiksklare geheugenkaart geplaatst in de andere gleuf, verschijnt [] of [] op het LCD-scherm. De aanduiding verdwijnt wanneer de geheugenkaart is omgewisseld.
 • U kunt maximaal ongeveer 13 uur achter elkaar een film opnemen.
 • Als u begint op te nemen op een geheugenkaart met een resterende opnametijd van minder dan 1 minuut, is de camcorder mogelijk niet in staat om relais-opname uit te voeren. Om een foutloze relais-opname te maken, moet u ervoor zorgen dat de geheugenkaart meer dan 1 minuut opnameruimte heeft wanneer u begint met opnemen.
 • U kunt films niet naadloos afspelen op de camcorder wanneer de film wordt opgenomen met relais-opname op de camcorder.
 • U kunt films met relais-opname opnieuw samenstellen met de software PlayMemories Home.