MICROFOON SELECTEREN

U kunt de microfoon selecteren voor het opnemen van audio.

  1. MENU-knop - (AUDIO INST.) - [MICROFOON SELECTEREN].

Beschrijving van menu-items

AUTO:

Selecteert automatisch de microfoon die wordt gebruikt voor het opnemen van audio op basis van de microfoon die is aangesloten.
De microfoon wordt geselecteerd in de volgende rangorde.

Externe microfoon aangesloten op de MIC-aansluiting (PLUG IN POWER) - Multi-interfaceschoen compatibele microfoon - Interne microfoon


INT MIC:

Gebruikt de interne microfoon van de camcorder om audio op te nemen.


MI SHOE MIC:

Gebruikt een Multi-interfaceschoen compatibele microfoon om audio op te nemen.


STEREO MINI MIC:

Gebruikt een microfoon die is aangesloten op de MIC-aansluiting (PLUG IN POWER) om audio op te nemen.