LCD HELDER

U kunt de helderheid van het LCD-scherm regelen. Wijzigingen aan de helderheid van het LCD-scherm hebben geen invloed op de helderheid van de opgenomen beelden.

  1. MENU-knop - (DISPL. INST.) - [LCD HELDER].

Beschrijving van menu-items

NORMAAL:

Hiermee wordt normale helderheid ingesteld.


LICHT:

Hiermee wordt het scherm licht weergegeven.