Scherpstellen op een herkend gezicht (GEZICHTSHERKENNING)

De camcorder herkent het gezicht en stelt erop scherp (de standaardinstelling is [AAN]). Deze functie is alleen beschikbaar bij automatische scherpstelling.

A: MENU-knop

B: ////SET-knop

 1. Druk op de MENU-knop.
 2. Selecteer (CAMERA INST.) - [GEZICHTSHERKENNING] - [AAN] met de ////SET-knop.
  • Wanneer de gezichten worden herkend, verschijnen er kaders(*).

   *Wanneer de gezichten worden herkend, verschijnen er grijze gezichtsherkenningskaders. Wanneer de camcorder zich in de juiste stand bevindt voor automatische scherpstelling, wordt het frame wit. Wanneer [FASE AF-KADERS] is ingesteld op [AAN], of u drukt de PHOTO-knop half in en het gezicht is scherp, wordt het frame groen.

 3. Verplaats de selectiecursor (oranje onderlijnd) om het belangrijkste gezicht te selecteren met de ////SET-knop en druk vervolgens op de knop om te bevestigen.

  A: selectiecursor (oranjekleurig frame)

  B: Frame voor belangrijkste gezicht
  Het frame op het belangrijkste gezicht verandert in een dubbel frame.

Het belangrijkste gezicht annuleren

Verplaats de selectiecursor (oranje onderlijnd) naar het frame (dubbel frame) op het belangrijkste gezicht met de ////SET-knop en druk vervolgens op de knop.

Opmerking

 • Gezichten worden mogelijk niet herkend of het juiste effect wordt mogelijk niet bereikt naargelang de opnameomgeving, de toestand van het onderwerp of de instellingen. Als dit gebeurt, stelt u [GEZICHTSHERKENNING] in op [UIT].
 • Wanneer [AF-VERGRENDELING] is ingesteld op [AAN], verschijnt de selectiecursor niet en kunt u geen belangrijkste gezicht selecteren.
 • De gezichtsherkenningsfunctie is uitgeschakeld wanneer digitale zoom, helder beeld-zoom of NIGHTSHOT wordt gebruikt.

Hint

 • Gezichten binnen het gebied dat is ingesteld in [SCHERPSTELGEBIED] worden herkend en scherpgesteld.
 • Het scherpstelgebied verschijnt niet wanneer [SCHERPSTELGEBIED] is ingesteld op [BREED] en [GEZICHTSHERKENNING] is ingesteld op [AAN].
 • U kunt deze functie toewijzen aan een ASSIGN-knop.
 • Om gezichtsherkenning te vergemakkelijken, maakt u het best opnames in de volgende omstandigheden.
  • Neem op in een omgeving met voldoende licht
  • Verduister het gezicht niet met een hoed, masker, zonnebril, enz.
  • Kijk recht in de camera