Scherpstellen door een beeld te vergroten (FOCUS MAGNIFIER)

Het geselecteerde gebied op het LCD-scherm wordt vergroot en weergegeven. Dit is nuttig om te controleren of het onderwerp is scherpgesteld.

A: FOCUS MAGNIFIER-knop (standaard toegewezen aan de ASSIGN4-knop)

B: ////SET-knop

 1. Druk op de FOCUS MAGNIFIER-knop.
  • Het midden van het scherm wordt vergroot.
  • De instelling verandert met elke druk op de knop.

   A: vergrote weergavepositie

   U kunt de vergrote weergavepositie aanpassen met de ///-knop. Druk op de SET-knop om de vergrote weergavepositie opnieuw te centreren.

Opmerking

 • Hoewel het beeld vergroot wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt het opgenomen beeld niet vergroot.

Hint

 • U kunt de vergrotingsverhouding wijzigen met [VERH. SCHERPST.VERGR.].