Foto's maken

Foto's maken.

 1. Duw op de sluitingen aan beide zijden van de lensdop en verwijder deze.

 2. Open het LCD-scherm van de camcorder en schakel het in.
  • U kunt de camcorder ook inschakelen door op de (Aan/Stand-by)-knop te drukken of door de beeldzoeker eruit te trekken.

 3. Druk op de MENU-knop.

 4. Selecteer (OPNAME/UITV. INST.) - [/OPNAMEFUNCTIE] - [FOTO] met de ////SET-knop.

 5. Druk licht op de PHOTO-knop om scherp te stellen, en druk de knop vervolgens volledig in.
  • Wanneer de scherpstelling correct is, wordt op het LCD-scherm de aanduiding AE/AF-lock weergegeven en verschijnt de ISO-waarde wanneer de ISO-weergave is ingesteld op AUTO.

Opmerking

 • U kunt geen foto's maken wanneer de camcorder in de filmopnamestand staat.
 • Wanneer het toegangslampje brandt of rood knippert, is de camcorder aan het lezen of gegevens aan het schrijven op de geheugenkaart. Schud de camcorder niet of oefen er geen grote druk op uit, schakel de stroom niet uit en verwijder de geheugenkaart, accu of netspanningsadapter niet. De beeldgegevens kunnen beschadigd raken.