Opmerkingen over de licentie

DIT PRODUCT HEEFT ONDER DE AVC-PATENTENPORTEFEUILLE EEN LICENTIE VOOR HET PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIËLE GEBRUIK VAN EEN KLANT OM

(i) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG DE AVC-STANDAARD ("AVC-VIDEO") EN/OF

(ii) AVC-VIDEO TE DECODEREN DIE WAS GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK EN/OF VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER MET LICENTIE VOOR DE LEVERING VAN AVC-VIDEO.

ER WORDT GEEN LICENTIE TOEGEKEND OF GEÏMPLICEERD VOOR ANDER GEBRUIK.

AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN VIA MPEG LA, L.L.C.

ZIE <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>

Wij leveren de software in dit product op basis van licentieovereenkomsten met de eigenaren van de respectievelijke auteursrechten. Op basis van verzoeken van de houders van het auteursrecht van deze toepassingen, zijn we verplicht u op de hoogte te stellen van het volgende. Lees de onderstaande hoofdstukken door.


Informatie over software waarvoor GNU GPL/LGPL van toepassing is

Dit product bevat software waarvoor de volgende GNU General Public License (hierna "GPL" genoemd) of GNU Lesser General Public License (hierna "LGPL" genoemd) van toepassing is.

Hiermee wordt aangegeven dat u recht hebt op toegang tot de broncode voor deze software en deze mag aanpassen en opnieuw distribueren volgens de voorwaarden van de bijgeleverde GPL/LGPL.

U vindt de broncode op het internet. Gebruik de volgende URL om deze te downloaden.

http://oss.sony.net/Products/Linux

We stellen het zeer op prijs als u geen contact met ons opneemt over de inhoud van de broncode.

Kopieën van de licenties (in het Engels) zijn opgeslagen in het interne geheugen van dit product. Breng een verbinding voor massaopslag tot stand tussen dit product en een computer en lees de bestanden in de map "LICENSE" onder "PMHOME".