PIEPTOON

U kunt instellen of er een melodie moet worden afgespeeld wanneer u het opnemen start/stopt of tijdens bediening van het apparaat.

  1. MENU-knop - (OVERIGE) - [PIEPTOON].

Beschrijving van menu-items

UIT:

De melodie wordt niet afgespeeld.


AAN:

Er wordt een melodie afgespeeld wanneer u de opname start/stopt of wanneer er waarschuwingsaanduidingen worden weergegeven, enz.