INITIALISEREN

U kunt alle instellingen opnieuw instellen op de standaardwaarden.

  1. MENU-knop - (OVERIGE) - [INITIALISEREN].
  2. Selecteer [OK].
    • Alle instellingen worden opnieuw ingesteld en de camcorder wordt opnieuw opgestart.
      Om het opnieuw instellen te annuleren, selecteert u [ANNUL.].

Opmerking

  • De beeldprofielinstellingen worden niet opnieuw ingesteld.