Films opnemen

Neem films op.
Films worden opgenomen op de geheugenkaart en in XAVC S 4K-formaat bij fabrieksinstelling.

 1. Duw op de sluitingen aan beide zijden van de lensdop en verwijder deze.

 2. Open het LCD-scherm van de camcorder en schakel het in.
  • U kunt de camcorder ook inschakelen door op de (Aan/Stand-by)-knop te drukken of door de beeldzoeker eruit te trekken (modellen met een beeldzoeker).

 3. Druk op de START/STOP-knop om het opnemen te starten.
  • Het opnamelampje gaat branden tijdens het opnemen.
  • Druk nogmaals op de START/STOP-knop om de opname te stoppen.

Opmerking

 • U kunt maximaal ongeveer 13 uur achter elkaar een film opnemen.
 • Wanneer een AVCHD-videobestand groter is dan 2 GB, wordt er automatisch een nieuw filmbestand gemaakt.
 • Wanneer het opnemen van films en uitvoeren van beelden naar een extern apparaat (HDMI-uitvoer) gelijktijdig worden uitgevoerd, blijft [NIGHTSHOT-LAMP] staan op [UIT]. En wanneer u een film opneemt met de [XAVC S 4K] 100Mbps-instelling of de [XAVC S 4K] 60Mbps-instelling en de uitvoer van beelden naar een extern apparaat (HDMI-uitvoer) worden gelijktijdig uitgevoerd, blijft [LCD HELDER] staan op [NORMAAL].
 • Wanneer het toegangslampje brandt of rood knippert, is de camcorder aan het lezen of gegevens aan het schrijven op de geheugenkaart. Schud de camcorder niet of oefen er geen grote druk op uit, schakel de stroom niet uit en verwijder de geheugenkaart, accu of netspanningsadapter niet. De beeldgegevens kunnen beschadigd raken.
 • Op het LCD-scherm van de camcorder kunnen opgenomen beelden worden weergegeven over het hele scherm (weergave met alle pixels). Hierdoor kunnen beelden echter aan de boven-, onder-, linker- en rechterzijde worden bijgesneden wanneer ze worden afgespeeld op een tv die niet compatibel is met weergave van alle pixels. Het wordt aanbevolen om beelden op te nemen met [MARKERING] - [VEILIGE ZONE] ingesteld op [80%] of [90%] met behulp van het weergegeven buitenste kader als referentie.
 • De menu-instellingen, beeldprofielinstellingen en instellingen die werden uitgevoerd met behulp van de AUTO/MANUAL-schakelaar, worden opgeslagen wanneer u het LCD-scherm sluit en de camcorder uitschakelt. Het POWER/CHG (opladen)-lampje knippert terwijl de instellingen worden opgeslagen.
 • Controleer uw onderwerp op het LCD-scherm, en begin dan met opnemen.

Hint

 • U kunt het opnamelampje zo instellen dat het niet wordt ingeschakeld. Selecteer [UIT] op (OVERIGE) - [OPNAMELAMP].