HISTOGRAM

U kunt de histogramweergave instellen die de niveaudistributie van beelden aangeeft.

  1. MENU-knop - (DISPL. INST.) - [HISTOGRAM].

Beschrijving van menu-items

UIT:

Geeft het histogram niet weer.


AAN:

Geeft het histogram weer.
Een lijn verschijnt op de 100%-positie en de achtergrondkleur van de zone boven de lijn verandert.

A: Histogram


AAN[ZEBRAPUNT]:

Toont het punt waar het zebrapatroon verschijnt in het histogram.
Er wordt een lijn weergegeven op het helderheidsniveau ingesteld op [ZEBRA].

Hint

  • U kunt deze functie toewijzen aan de ASSIGN-knop.