FASEDETECT. AF-GEBIED

U kunt instellen of de fasedetectie AF-gebied wordt weergegeven tijdens automatisch scherpstellen.

  1. MENU-knop - (DISPL. INST.) - [FASEDETECT. AF-GEBIED].

Beschrijving van menu-items

AAN:

De fasedetectie AF-gebied wordt weergegeven.


A: Fasedetectie AF-gebied


UIT:

De fasedetectie AF-gebied wordt niet weergegeven.

Opmerking

  • De fasedetectie AF-gebied wordt niet weergegeven wanneer de fasedetectie AF niet geactiveerd is.