Scherpstellen door het LCD-scherm aan te raken (SPOTFOCUS)

U kunt scherpstellen op het punt dat u aanraakt op het LCD-scherm.

A: MENU-knop

B: ////SET-knop

  1. Stel de AUTO/MANUAL-schakelaar in op MANUAL, en druk op de AF/MF-knop om de scherpstelmodus in te stellen op handmatig (MF).
    • verschijnt.
  2. Druk op de MENU-knop.
  3. Selecteer (CAMERA INST.) - [SPOTFOCUS] met de ////SET-knop.
  4. Raak het scherp te stellen punt aan op het LCD-scherm.

De spotfocus annuleren

Druk op de MENU-knop.

Opmerking

  • [SPOTFOCUS] is alleen beschikbaar met handmatige scherpstelling.
  • De Spotfocus-functie is niet beschikbaar bij Super Slow Motion-opname.

Hint

  • U kunt deze functie toewijzen aan een ASSIGN-knop.