Films gelijktijdig opnemen op geheugenkaart A en B (gelijktijdige opname)

U kunt films gelijktijdig op geheugenkaart A en B opnemen.
Voer de volgende instelling uit alvorens op te nemen (alleen filmopnamestand).

A: MENU-knop

B: ////SET-knop

  1. Druk op de MENU-knop.
  2. Selecteer (OPNAME/UITV. INST.) - [OPNAME INSTELLEN] - [GELIJKTIJD/RELAIS-OPN.] - [GELIJKTIJDIGE OPN.] met de ////SET-knop.

Opmerking

  • U kunt geen gelijktijdige opname maken wanneer u de verschillende types geheugenkaart gebruikt voor elke gleuf.