Het diafragma aanpassen

Dit is nuttig om de achtergrond wazig of scherp te maken.

A: handmatige regelaar

B: IRIS-knop

C: AUTO/MANUAL-schakelaar

D: IRIS PUSH AUTO-knop (standaard toegewezen aan de ASSIGN5-knop)

 1. Stel de AUTO/MANUAL-schakelaar in op MANUAL.
 2. Druk op de IRIS-knop.
  • De of naast de diafragmawaarde verdwijnt en de diafragmawaarde wordt gemarkeerd weergegeven.

   A: Diafragmawaarde

 3. Draai aan de handmatige regelaar om de waarde aan te passen en druk op de ////SET-knop om te bevestigen.
  • De lichtkwantiteit neemt toe naarmate u het diafragma meer opent (kleinere diafragmawaarde). De lichtkwantiteit neemt af naarmate u het diafragma meer sluit (grotere diafragmawaarde).

Het diafragma tijdelijk automatisch aanpassen

Houd de IRIS PUSH AUTO-knop ingedrukt.

Het diafragma wordt automatisch aangepast zo lang u de knop ingedrukt houdt.

Het diafragma automatisch aanpassen

Druk op de IRIS-knop terwijl de diafragmawaarde gemarkeerd wordt weergegeven.

De diafragmawaarde verdwijnt, of verschijnt naast de diafragmawaarde. Wanneer AE is vergrendeld, verschijnt naast de diafragmawaarde.

Opmerking

 • Wanneer u de AUTO/MANUAL-schakelaar instelt op AUTO, worden het diafragma, de gain, de ISO-gevoeligheid, sluitertijd en witbalans automatisch aangepast. U kunt deze niet handmatig aanpassen.

Hint

 • U kunt deze instelling direct wijzigen met de ////SET-knop op het stand-byscherm voor opname (Direct Menu).