DATUM OPN.

U kunt instellen of de datum en tijd van opname op de beelden moet worden getoond (alleen wanneer [BESTANDSINDELING] in [OPNAME INSTELLEN] is ingesteld op [AVCHD]).

  1. MENU-knop - (OVERIGE) - [DATUM OPN.].

Beschrijving van menu-items

UIT:

Datum en tijd worden niet op de beelden getoond.


AAN:

Datum en tijd worden op de beelden getoond.

Hint

  • De AF-frames voor fasedetectie worden niet weergegeven wanneer [DATUM OPN.] is ingesteld op [AAN].
  • Wanneer zebra of reliëf wordt geactiveerd, worden de datum- en tijdkarakters beïnvloed door het signaal, maar wel correct opgenomen op beelden.