LOW LUX

U kunt heldere kleurenopnames maken, zelfs in zwak licht, door de gevoeligheid en sluitersnelheid automatisch aan te passen (alleen in filmopnamestand).

  1. MENU-knop - (CAMERA INST.) - [LOW LUX].

Beschrijving van menu-items

UIT:

De Low Lux-functie wordt niet gebruikt.


AAN:

De Low Lux-functie wordt gebruikt.

Hint

  • Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer de AUTO/MANUAL-schakelaar is ingesteld op AUTO en [AUTO MODUS INSTELLEN] is ingesteld op [AUTO].
  • U kunt deze functie toewijzen aan de ASSIGN-knop.