De gain aanpassen

U kunt dit gebruiken als u de waarde niet wilt verhogen met AGC (automatische gainregeling) tijdens het opnemen van films.

A: handmatige regelaar

B: ISO/GAIN-knop

C: AUTO/MANUAL-schakelaar

 1. Controleer of de camcorder zich in de filmopnamestand bevindt.
 2. Stel de AUTO/MANUAL-schakelaar in op MANUAL.
 3. Druk op de ISO/GAIN-knop.
  • De of naast de gainwaarde verdwijnt en de gainwaarde wordt gemarkeerd weergegeven.

   A: Gainwaarde

 4. Draai aan de handmatige regelaar om de waarde aan te passen en druk op de ////SET-knop om te bevestigen.

De gain automatisch aanpassen

Druk op de ISO/GAIN-knop terwijl de gainwaarde gemarkeerd wordt weergegeven.

De gainwaarde verdwijnt, of verschijnt naast de gainwaarde. Wanneer AE is vergrendeld, verschijnt naast de gainwaarde.

Opmerking

 • Wanneer u de AUTO/MANUAL-schakelaar instelt op AUTO, worden het diafragma, de gain, de ISO-gevoeligheid, sluitertijd en witbalans automatisch aangepast. U kunt deze niet handmatig aanpassen.
 • Het aangepaste scherm voor de ISO-gevoeligheid verschijnt tijdens de foto-opnamestand.

Hint

 • U kunt deze instelling direct wijzigen met de ////SET-knop op het stand-byscherm voor opname (Direct Menu).