Over de geheugenkaart

 • Een geheugenkaart die is geformatteerd met een computer (Windows OS/Mac OS-besturingssysteem) is niet altijd compatibel met de camcorder.
 • De lees-/schrijfsnelheid voor gegevens kan verschillen, afhankelijk van de combinatie van de geheugenkaart en het compatibele product dat u gebruikt.
 • Beschadigde of verloren gegevens kunnen voorkomen in de volgende gevallen (deze gegevens worden niet gecompenseerd):
  • Als u de geheugenkaart uitwerpt of de camcorder uitschakelt terwijl deze beeldbestanden leest van of schrijft naar de geheugenkaart (terwijl het toegangslampje brandt of knippert)
  • Als u de geheugenkaart in de buurt van magneten of magnetische velden gebruikt
 • Het wordt aanbevolen een back-up van belangrijke gegevens te maken op de vaste schijf van een computer.
 • Bevestig geen labels of iets dergelijks op een geheugenkaart of een geheugenkaartadapter. Dit kan een defect veroorzaken.
 • Raak de contactpunten niet aan en zorg dat er geen metalen voorwerpen in aanraking komen met de contactpunten.
 • Laat de geheugenkaart niet vallen, vouw deze niet en oefen er geen grote druk op uit.
 • Probeer de geheugenkaart niet te demonteren of aan te passen.
 • Zorg dat de geheugenkaart niet nat wordt.
 • Houd de geheugenkaart buiten het bereik van kleine kinderen. Er bestaat een kans dat een kind de geheugenkaart inslikt.
 • Steek niets anders dan een geschikte geheugenkaart in de geheugenkaartgleuf. Als u dit niet doet, kan dit een defect veroorzaken.
 • Gebruik of bewaar de geheugenkaart niet onder de volgende omstandigheden:
  • Op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals in een auto die in de zon buiten staat geparkeerd
  • In de volle zon
  • Op extreem vochtige plaatsen of plaatsen die worden blootgesteld aan corrosieve gassen

Over soorten geheugenkaarten die u met de camcorder kunt gebruiken

 • U kunt alleen Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, of een SD-kaart met standaardgrootte gebruiken.

Over de geheugenkaartadapter

 • Wanneer u de camcorder gebruikt met de Memory Stick Micro of microSD-geheugenkaart, plaatst u deze in een speciale kaartadapter en sluit u deze aan op de camcorder.

Compatibiliteit van beeldgegevens

 • Beeldgegevens die door de camcorder zijn opgenomen op een geheugenkaart, voldoen aan de algemene norm "Design rule for Camera File system" die is gedefinieerd door JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
 • Als u geheugenkaarten die met een ander apparaat zijn gebruikt, niet kunt gebruiken, moet u deze formatteren met de camcorder. Houd er rekening mee dat bij het formatteren alle gegevens van de geheugenkaart worden gewist.
 • Films die opgeslagen zijn op een SDXC-geheugenkaart kunnen niet geïmporteerd worden naar of afgespeeld worden op computers of AV-apparatuur die het exFAT(*)-bestandssysteem niet ondersteunen door de camcorder met behulp van de USB-kabel aan te sluiten op die apparatuur. Controleer vooraf of de aangesloten apparatuur het exFAT-systeem ondersteunt. Formatteer niet wanneer er een bericht verschijnt waarin u wordt gevraagd om te formatteren terwijl apparatuur is aangesloten die het exFAT-systeem niet ondersteunt. Alle opgeslagen gegevens gaan dan immers verloren.

  *Het exFAT-systeem is een bestandssysteem voor SDXC-geheugenkaarten.

 • In de volgende gevallen kunt u mogelijk geen beelden op de camcorder afspelen:
  • Als u beeldgegevens afspeelt die op uw computer zijn bewerkt
  • Als u beeldgegevens afspeelt die met andere apparaten zijn opgenomen

Over de Memory Stick

Memory Stick Duo (met MagicGate):
Opnemen/afspelen: niet ondersteund
Memory Stick PRO Duo (Mark2):
Opnemen/afspelen: ondersteund (*)
Memory Stick PRO-HG Duo:
Opnemen/afspelen: ondersteund (*)

* Behalve voor XAVC S-indeling

 • De camcorder ondersteunt geen 8-bits parallelle gegevensoverdracht maar wel 4-bits parallelle gegevensoverdracht, zoals dat het geval is bij een Memory Stick PRO Duo.
 • De camcorder kan geen gegevens opnemen of afspelen waarbij MagicGate-technologie wordt gebruikt. MagicGate is een technologie voor de bescherming van auteursrechten waarmee gegevens worden opgenomen en overgebracht in een gecodeerde indeling.