NETWERK TERUGSTELLEN

U kunt de volgende netwerkgerelateerde instellingen opnieuw instellen.

  • SSID en wachtwoord voor smartphonebediening
  • Apparaatnaam
  1. MENU-knop - (NETWERK INSTELLEN) - [NETWERK TERUGSTELLEN] - [OK].
    • De netwerkinstellingen worden opnieuw ingesteld.
    • Selecteer [ANNUL.] om opnieuw instellen te annuleren.